Dôležité míľniky a odporúčania na stáže pre juniorné príležitosti (pre partnerov)

Dôležité míľniky a odporúčania na stáže pre juniorné príležitosti 

Dôležité míľniky Dátum
Potvrdenie zapojenia do programu 16.3. 2020
Upload/nahranie popisu pracovnej pozície 23.3. 2020 – deadline
LEAF kampaň 23.3. 2020 – 14.4. 2020
LEAF proces identifikácie talentu 15.4. –  30.4. 2020
Výber kandidátov partnerskými organizáciami máj 2020
Nástup stážistov kedykoľvek po vašom internom výbere

 

Upload/nahranie popisu pracovnej pozície – najneskôr 23.3.2020

Úloha tímu SPAP Úloha partnerskej organizácie
Umožnenie prístupu k portálu SPAP, vytvorenie sprievodcu pre upload, konzultácia popisu pozície, schválenie pozície a jej zverejnenie Vytvorenie popisu pracovnej pozície a jej následný upload na portál SPAP

 

LEAF kampaň: od 23.3. 2020 do 14.4. 2020

Úloha tímu SPAP Úloha partnerskej organizácie
Promovanie pracovných pozícií na sociálnych sieťach, zahraničných univerzitách a v diaspórach, zber prihlášok Dobrovoľné: Promovanie kampane Príležitosti doma prostredníctvom Vašej organizácie

 

LEAF proces identifikácie talentu: od 15.4. do 30.4. 2020

Úloha tímu SPAP Úloha partnerskej organizácie
Predvýber kandidátov, rozhovory s užším výberom kandidátov Uvoľnenie kapacít pre interné výberové konania, prípadne príprava úloh pre vlastný predvýber kandidátov

 

Výber kandidátov partnerskými organizáciami: máj 2020

Úloha tímu SPAP Úloha partnerskej organizácie
Informovanie partnerov o skončení predselekcie, sprístupenie odporúčaných kandidátov na portáli, ad hoc support Výber z odporúčaných kandidátov, oznámenie o (ne)záujme každému z uchádzačov

 

Nástup stážistov: kedykoľvek po vašom internom výbere

Úloha tímu SPAP Úloha partnerskej organizácie
Podpora ohľadom otázok spojených s nastavením stáže Dohoda s kandidátom o nástupe, dĺžke a predmetu výkonu stáže, potvrdenie finálneho záujmu o konkrétneho uchádzača

 

Odporúčania pre stáže

  • Odporúčaná a optimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace
  • Job Shadowing by mal trvať 2 týždne
  • Mentor/ka alebo vedúci/a oddelenia/organizácie by mal/a byť prítomný/á v čase výkonu stáže
  • Zaistenie priestoru a pracovných potrieb pred začiatkom výkonu stáže
  • Nastavenie pracovných podmienok a s nimi spojenej dochádzky pred výkonom stáže
  • Stáž by mala byť konzistentná – mala by trvať špecifický čas bez prerušenia (aj v prípade, ak si to stážista želá)