Podmienky spolupráce

V prípade, že tieto podmienky nebudú naši partneri rešpektovať, nebudeme schopní zaradiť ich pozície do programu na ďalší rok.

 1. Pracovná príležitosť
  1. Vytvoriť príležitosť, ktorá ponúka intelektuálne stimulujúcu prácu, ktorá je časovo ohraničená a je možné ju vykonať počas trvania stáže
  2. Pracovná príležitosť nesmie byť obsadená pred zvážením vybraných kandidátov/tok z LEAF
  3. Ponúknuť podporu v rámci pracovného prostredia
  4. Sprostredkovať pravidelný feedback
  5. Pokiaľ možné, sprostredkovať kontakt so seniorným manažmentom
  6. Vtiahnuť stážistu do firemnej kultúry
  7. Ponúknuť vhodnú finančnú kompenzáciu
  8. Silnou výhodou je záväzok ponúknuť trvalý pracovný pomer po ukončení stáže
  9. Maximálny počet vypísaných pozícií je limitovaný na 3
 1. Výber kandidátov a komunikácia vášho rozhodnutia všetkým kandidátom (aj tým neúspešným) do stanoveného termínu. Partneri NIE SÚ povinní kohokoľvek z odporúčaných LEAF kandidátov vybrať, očakávame len, že ich budú informovať o svojom rozhodnutí.
 2. Účasť na partnerskom stretnutí (jún 2020)
 3. Vyplnenie spätnej väzby na participanta po ukončení jeho stáže
 4. Uvoľnenie stážistu na jeden deň (na kick-off nášho letného programu)
 5. “Satisfaction fees” – v prípade, že partner zo súkromnej sféry (neplatí pre štátnu správu a neziskový sektor) je po troch mesiacoch od nastúpenia spokojný s kandidátom odporučeným LEAF na pozíciu na trvalý pracovný pomer (nie na stáž), partner poskytne organizácií LEAF poplatok vo výške jedného mesačného platu kandidáta. LEAF vzniká nárok na „Satisfaction fee“ aj v prípade, ak partnerská organizácia príjme stážistu na trvalý pracovný pomer v lehote do dvoch rokov od stážistovho posledného kontraktu s danou partnerskou organizáciou.
 6. Podpísanie „Zmluvy o spolupráci“ medzi partnerskou organizáciou (okrem organizácií z verejného a neziskového sektora) a LEAFom