Čo tak stredná škola na Slovensku?

Čo tak stredná škola na Slovensku?

Dostupné vzdelanie svetovej úrovne založené na hodnotách, inšpiratívnej komunite a sebapoznávaní, a to všetko na Slovensku!

 

LEAF Academy je medzinárodná internátna stredná škola v Bratislave. Našim poslaním je poskytovať vzdelanie na svetovej úrovni aktívnym študentom zo stredoeurópskeho regiónu a aj mimo neho, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie. Rozsiahly štipendijný program umožňuje každému študentovi získať štipendium až do výšky 98% školného.

 

V LEAF Academy sú študenti pripravovaní nielen akademicky na ďalšie štúdium, ale aj na reálny život plný neustálych zmien a nových výziev 21. storočia. Učia sa kriticky myslieť, rozvíjať svoje nápady a kreativitu, pracovať v tíme či rozbehnúť vlastný projekt a spolupracovať s reálnymi biznisovými a neziskovými partnermi.

 

Máte deti, mladších súrodencov či známych vo veku 14 až 17 rokov, ktorí hľadajú iný spôsob vzdelávania a majú túžbu a potenciál pozitívne formovať svoje okolie? Dajte im vedieť o LEAF Academy, ktorá prijíma prihlášky do 2- alebo 4ročného programu na ďalší školský rok a pre všetkých záujemcov organizuje v najbližších týždňoch Dni otvorených dverí.

 

Viac o LEAF Academy si môžete prečítať aj v tomto článku vo Forbes.