Návrat na Slovensko nemusí byť jednoduchý. Preto sme v rámci nášho projektu Vráť sa dali dokopy užitočné informácie týkajúce sa tém, na ktoré často dostávame otázky.

Za nájom 2-izbového bytu v pôvodnom stave zaplatíš mesačne v Banskobystrickom kraji zhruba 450 EUR. V novostavbe v Bratislavskom kraji je to až 700 EUR. Byty na prenájom bývajú na Slovensku väčšinou zariadené, pri podpise zmluvy sa obvykle vopred platí kaucia vo výške jedno- až trojmesačného nájomného. Ak si byt prenajmeš cez realitnú kanceláriu, výška jej provízie sa zvyčajne pohybuje vo výške jednomesačného nájomného. V tejto provízii je zahrnutá aj odmena spolupracujúcej advokátskej kancelárie za vypracovanie a pripomienkovanie nájomnej zmluvy. Orientačné ceny nehnuteľností aj ich vývoj vo všetkých okresoch môžeš sledovať napríklad na podstránke nehnutelnosti.sk.

Ponuky bytov nájdeš napríklad, na www.reality.sk, www.topreality.sk, www.trh.sk, či na reality.sme.sk. Pre prehľad vo svete slovenských realít môže byť nápomocná aj sekcia Reality týždenníka Trend.

Pri hypotéke budú banky od teba, aj keď si žil v cudzine, vyžadujú rovnaké doklady ako od ostatných zákazníkov. Rozdiel je len v tom, že výšku tvojich príjmov si zväčša nevedia vyhľadať v databázach Sociálnej poisťovne. Preto je dobré mať všetky doklady o príjmoch v zahraničí pred čerpaním úveru zabezpečené.

Na Slovensku dnes pôsobí jedna štátna a dve súkromné zdravotné poisťovne. Spomedzi nich si každý musí vybrať.

V prípade, že si po odcestovaní do cudziny splnil všetky oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni, tvoje verejné zdravotné poistenie na území SR bolo ukončené. Verejné zdravotné poistenie ti opätovne vznikne až keď sa vrátiš, podáš si prihlášku poistenca a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ti ju akceptuje. V prihláške je potrebné uviesť presný dátum, odkedy má zdravotné poistenie vzniknúť. Na jeho overenie pomôže doložiť doklady týkajúce sa ukončenia zdravotného poistenia resp. zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti v inom štáte.

Pozor, v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti ti môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložiť pokutu.

Inštitút INEKO zostavuje porovnanie zdravotníckych zariadení podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti. Na stránke tiež môžeš zistiť kde je najbližšia všeobecná, fakultná alebo univerzitná nemocnica a nájsť všetky dostupné údaje o nej a jednotlivých oddeleniach za posledných 9 rokov. Tu nájdeš hodnotenia jednotlivých lekárov.

Zamestnanec, alebo občan, ktorý sa po príchode na Slovensko zamestná, všeobecne voči Sociálnej poisťovni nemá žiadne povinnosti. Do registra poistencov ťa prihlási tvoj zamestnávateľ, ktorý plní voči Sociálnej poisťovni všetky oznamovacie a odvodové povinnosti.

V prípade, že si v zahraničí pôsobil ako samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa uplatňovala zahraničná legislatíva, je potrebné, aby si svoju situáciu oznámil pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu. Tá následne vyhodnotí prípadný vznik povinného sociálneho poistenia.

Viac informácií nájdeš v informačnej príručke ministerstva. Odporúčame aj ústredný portál verejnej správy, ktorý poskytuje usmernenie na užitočné zdroje a zodpovedné úrady v rámci štátnej správy.

Prečo je užitočné mať nahlásený trvalý pobyt na miestne, kde bývam? Výhodou je predovšetkým uľahčenie korešpondencie s miestnymi úradmi, školami či lekármi. Dôležitou kompetenciou mesta a mestskej časti, v ktorej máš uvedený pobyt, môže byť napríklad umiestnenie dieťaťa do školy alebo škôlky. Motiváciou pre vybavenie trvalého pobytu môže byť aj potreba parkovacieho povolenia, čo platí najmä pre Bratislavu a Košice.

Trvalý pobyt sa vybavuje na príslušnom mestskom úrade, úrade mestskej časti alebo elektronicky. Treba k tomu list vlastníctva dokladujúci majetkové práva k nehnuteľnosti na území mesta alebo mestskej časti, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prihlásením teba do jeho domu či bytu. Podrobný návod na vybavenie trvalého pobytu nájdeš na stránke slovensko.digital.

Ak si bol počas štúdia v zahraničí prihlásený v zdravotnej poisťovni na Slovensku, zo zákona vyplýva, že keď si štúdium absolvoval a neplánuješ pokračovať v ďalšom štúdiu, hneď na druhý deň po vykonaní štátnej skúšky sa stávaš samoplatcom zdravotného poistenia.

Vysokoškoláci nemajú povinnosť zaregistrovať sa na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Ak tak však neurobia do 7 kalendárnych dní odo dňa vykonania záverečnej skúšky, nasledujúci mesiac za nich nebude štát hradiť poistné. Absolvent vysokej školy v súčasnosti nemá nárok na podporu v nezamestnanosti.  

Do občianskeho preukazu, alebo pasu, zapíše Okresné riaditeľstvo Policajného zboru akademický titul len na základe rozhodnutia o uznaní tvojho dokladu o vzdelaní. V prípade neregulovaných povolaní potvrdenie o kvalifikácií vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. So žiadosťou o vydanie rozhodnutia a príslušnými dokladmi sa musíš obrátiť na konkrétnu vysokú školu. Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní vydáva rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania. Formulár potrebný na uznanie dokladu o vzdelaní nájdeš na stránke ministerstva školstva. Rozhodnutie k zápisu akademického titulu sa nevyžaduje od absolventov uznaných vysokých škôl v Českej republike.

Potrebujete viac informácií? Môžete ich nájsť v článku, ktorý sme na túto tému pre vás pripravili. 

Založiť si na Slovensku spoločnosť alebo živnosť je dnes už pomerne jednoduché. Pri s.r.o. tento servis poskytujú aj špecializované spoločnosti. Cena sa pohybuje od necelých 400 EUR vyššie a dá sa to stihnúť už za dva týždne.

Pri živnosti ide ešte o oveľa jednoduchšiu a lacnejšiu záležitosť. Za jedno živnostenské oprávnenie zaplatíš päťeurový kolok a všetky administratívne úkony za teba vybavia pracovníci na kontaktnom mieste (odbor živnostníckeho podnikania) na jednom zo 49 okresných úradov.

Skvele spracovaný podrobný návod na to, ako postupovať pri zakladaní živnosti či s.r.o. má na svojej stránke slovensko.digital. Pre lepší prehľad o tom, čo Slovensko vie ponúknuť v oblasti podnikania s inovatívnymi produktmi ti odporúčame prečítať správu, alebo si pozrieť mapu slovenského inovačného ekosystému.

Občania EÚ majú vo všeobecnosti právo pracovať bez pracovného povolenia kdekoľvek v EÚ. Expat z tretích krajín (krajiny nepatriace do EÚ) môže na Slovensku legálne pracovať, keď má povolenie na pobyt, pracovné povolenie a zamestnaneckú zmluvu.

Pre získanie informácií spojených s presídlením na Slovensko pre občanov EÚ aj občanov tretích krajín môže byť nápomocné Migračné informačné centrum, ktoré je poradenským centrom Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Centrum na jednom mieste poskytuje cudzincom komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života cudzincov.

Dobrou správou je, že tvoj partner/partnerka v tom určite nebudú sami. V súčasnosti je len v Bratislavskom kraji zamestnaných vyše 12.000 expatov, 34 % všetkých expatov pracujúcich na území Slovenska. Najviac šancí, kde sa dnes na Slovensku uplatní expat, sú pobočky zahraničných korporácií. Okrem praktických informácií je pre jednoduchú integráciu nápomocná aj správna medzinárodná komunita, ktorá sa dá nájsť aj mimo pracoviska. Napríklad, občianske združenie Mareena asistuje cudzincom pri integračnom procese, prostredníctvom komunitných aktivít vytvára priateľské prostredie, ktoré spája Slovákov s cudzincami. Vo viacerých mestách sa organizujú meet-upy medzinárodných expatov alebo stretnutia snažiace sa premiešať expatov s miestnymi, okrem iného napríklad prostredníctvom jazykových stolov.

Inštitút INEKO zostavuje prehľad základných a stredných škôl, ktorý ti môže byť nápomocným pri získavaní prehľadu. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných škôl. Inštitút zostavuje hodnotenie na základe 45 ukazovateľov, ktoré opisujú podmienky na školách a na základe ktorých je možné školy porovnávať. V súčasnosti sa zlepšuje škála možností aj prípade, že pre svoje dieťa hľadáš medzinárodné školy. Nižšie uvádzame zopár príkladov:

Bratislava: British International School Bratislava, English International School of Bratislava, Cambridge International School BratislavaL’École Française De BratislavaDeutsche Schule Bratislava

Žilina: Nanny Children´s ClubBilingual High SchoolPrivat English-slovak High School

Trenčín: Best Friends Kids ClubHigh School of Ľudovít ŠtúrLingual

Nitra: United Nations Elementary School NitraHigh School GolianovaOver In The Meadow Nitra

Trnava: Bilingual English Slovak SchoolMagic KindergardenHigh School Of Ján Hollý

Banská Bystrica: HelloSpeak StarHigh School Of Mikuláš Kováč

Košice: Súkromná materská škôlka BubblyPrivate English Nursery School ElcSplash International KošiceHigh School Katkin Park Ii

Prešov: Anglické JasličkyEuropean English SchoolMamajáčik

Za tipy na školské zariadenia ďakujeme agentúre SARIO. 

Na Slovensku počas posledných rokov vzniklo viacero projektov s cieľom podporovať kultúrne vyžitie a združovať aktívnych ľudí. Aktuálne informácie o tom, čo sa kde kedy deje, nájdeš na stránkach www.kamdomesta.sk a www.citylife.sk/. Informácie o kultúrnom dianí v jednotlivých mestách nájdeš na stránkach kultúrnych centier:

Bratislava: Nová Cvernovka

Trnava: Kultúrny priestor Nádvorie

Nitra: Kultúrne a komunitné centrum Hidepark

Prešov: Wave ~ centrum nezávislej kultúry

Žilina: Stanica ZáriečieNová synagóga

Košice: Tabačka Kulturfabrik

Banská Bystrica: Kultúrne a komunitné centrum Záhrada, Kino v bazéne

Povinnosť platiť daň z príjmu je záväzná pre tých, ktorí odchádzajú do zahraničia, aj pre tých, ktorí sa na Slovensko vrátili. Viac informácií sme pre vás pripravili v samostatných článkoch.

Prečítajte si aj jednotlivé kroky, cez ktoré musíte prejsť pri podávaní daňového priznania a Q&A k téme.

Nie každý sa orientuje v tom, ako po návrate na Slovensko riešiť podporu v nezamestnanosti.

Jednou z častých otázok je, v ktorej krajine si môžeme uplatniť poberanie nezamestnaneckých dávok.

Pri skončení výkonu zárobkovej činnosti by si nezamestnané osoby mali uplatňovať nárok na dávku v nezamestnanosti v členskom štáte, v ktorom práve skončili zamestnanie (ďalej len štát A).

V takýchto prípadoch sa žiadosť o dávku v nezamestnanosti posudzuje podľa právnych predpisov príslušného štátu A.

Prečo požiadať o nezamestnanecké dávky v štáte posledného zamestnania?

Členský štát posledného zamestnania neskúma centrum záujmov, skúma len splnenie podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti podľa svojich vnútroštátnych predpisov a je povinný zohľadniť aj obdobia poistenia/zamestnania získané v inom členskom štáte dosiahnuté pred výkonom posledného zamestnania na svojom území, ak tieto obdobia spadajú do ním skúmaného obdobia na účely posúdenia nároku na dávku v nezamestnanosti.

Preto je podstatne jednoduchšie dostať schválenie nezamestnaneckých dávok v členskom štáte posledného zamestnania ako v členskom štáte bydliska.

Ak osoba, ktorej dávku v nezamestnanosti prizná členský štát posledného zamestnania, má v úmysle si prácu hľadať v inom členskom štáte, môže využiť možnosť nechať si dávku v nezamestnanosti exportovať do iného členského štátu.

Prečítajte si články o troch základných spôsoboch ako môžete poberať nezamestnanecké dávky:  vyplácanie zahraničných dávok na Slovenskuvyplácanie slovenských dávok na Slovensku po strate zamestnania v zahraničí a vyplácanie slovenských dávok na Slovensku po strate zamestnania na Slovensku.

Odporúčame i článok o krokoch, cez ktoré musíte prejsť pri žiadaní o podporu nezamestnanosti.

Chýba tu niečo alebo ste našli chybu? Napíšte nám na spap@leaf.sk .