Inštruktáž pre používanie partnerského prostredia

 

Registrácia a vytvorenie účtu

Na začiatok je potrebné si vytvoriť profil na stránke www.spap.leaf.sk, ku ktorému sa budete môcť kedykoľvek vrátiť.

  1. Možnosť registrovať sa nájdete v pravom hornom rohu obrazovky. 
  2. Vyberte si možnosť registrovať sa ako organizácia a vyplňte si profil. 

Toto vo vašom prostredí môžete nájsť

 1. Váš používateľský účet, ktorý si môžete kedykoľvek upraviť.
 2. Nezabudnite si doplniť vaše logo, bez neho nebude možné  vytvoriť príležitosť.
 3. V časti Základné informácie nájdete najdôležitejšie informácie potrebné pre zapojenie sa do nášho programu a používnaie vášho účtu.  

Vytváranie príležitostí 

 1. V okne Vaše príležitosti si môžete vytvárať príležitosti. 
 2. Po vytvorení príležitosti ich môžete upraviť, zrušiť alebo zaslať na autorizáciu.
 3. Potom ako príležitosť autorizujeme, príde vám informácia o jej zverejnení na našom portáli .

Manažment príležitostí

 1. Vytvorené príležitosti môžete vidieť v tabe Vaše príležitosti, kde môžete mať vytvorené maximálne tri príležitosti 
 2. V tomto istom tabe uvidíte kandidátov, ktorí prejavili záujem o vašu príležitosť 
 3. Kliknutím na kartičku kandidáta získate základné informácie o kandidátovi a môžete nahliadnuť do jeho CV a motivačného listu. 
 4. Záujem o kandidáta vyjadríte kliknutím na toto tlačidlo. Následne kandidát dostane notifikáciu o vašom záujme a môžete sa prepojiť prostredníctvom kontaktných údajov v profile kandidáta. 
 5. V prípade, že ste sa s kandidátom dohodli na nástupe na konkrétnu pozíciu a stáž, vašu dohodu indikujete vo vašom profile kliknutím na toto tlačidlo.