IEP: Vymodeluj si uhlíkovú neutralitu

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Pomôž zlepšiť kvalitu životného prostredia analýzou dát a návrhom opatrení. Modeluj a ukáž, ako by Slovensko malo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050. Hľadáme technických ľudí, ktorým nevadí hodiny civieť do monitora a hľadať chybu v kóde.

 • Práca s makroekonomickým a energetickým CGE modelom
  • Analýza dopadov politík, hodnotenia nákladovej efektívnosti
 • Kvantitatívna analýza, spracovanie dát a návrh odporúčaní
  • Hodnotenie efektívnosti pripravovaných a už prijatých opatrení
  • Analýza a návrh politík (publikovanie IEP analýz a komentárov)
 • Spolupráca so zahraničnými inštitúciami (OECD, Európska komisia, Svetová banka)

Koho hľadáme / Our requirements

 • Vysokoškolské matematické, prípadne ekonomické vzdelanie druhého stupňa
 • Analytické myslenie, práca s dátami a programovanie (ovládanie aspoň jedného z programovacích jazykov ako STATA, R, Eviews, Matlab, Phyton, Gams)
 • Zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore
 • Plynulo komunikovať v angličtine, vedieť pracovať samostatne aj v tíme

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: B2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Pokročilý
 • Štatistické a analytické programy: Pokročilý
 • Programátorské zručnosti
  • Iné programátorské zručnosti: Ovládanie aspoň jedného z programovacích jazykov ako STATA, R, Eviews, Matlab, Phyton, Gams

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
 • Rola vyžaduje tímovú spoluprácu na úlohách.
 • Rola vyžaduje prácu na jednom zadaní v jednom čase.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

 • Prístup k dátam (aj neverejným)
 • Priestor na kreativitu, vlastný názor
 • Možnosť zlepšiť budúcnosť Slovenska
 • Neustále učenie sa vrátane poskytnutia tréningu na elitnej škole

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Inštitút environmentálnej politiky (IEP) je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR. Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť.