Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI): Junior výskumníčka/výskumník v oblasti sociálnej inklúzie

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Hľadáme stážistku/tu, ktorú by sme zapojili do výskumu politík sociálnej inklúzie. Konkrétna téma, ktorou sa stážistka/stážista bude zaoberať sa bude týkať pracovnej integrácie zraniteľných skupín alebo príbuzných tém v oblasti politík zamestnanosti alebo vzdelávania (podľa aktuálnych projektov). Konkrétna téma a plán stáže budú upresnené neskôr.

Koho hľadáme / Our requirements

Požadujeme nasledujúce zručnosti:

 • Štúdium verejnej politiky, politológie, sociológie, ekonómie alebo iných príbuzných odborov na magisterskej alebo bakalárskej úrovni
 • Aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom (min. B2)
 • Záujem o analýzu verejných politík v oblasti vzdelávania a zamestnanosti
 • Záujem o tému sociálnej inklúzie, osobitne postavenia znevýhodnených skupín vo vzdelávaní a na trhu práce
 • Pokročilé znalosti v používaní MS Office
 • Ochota pracovať v tíme, ale aj samostatne
 • Pracovné skúsenosti sú vítané, ale nie nutné (prvoradý je záujem o výskum a policy analýzu)

Inštitút SGI bude vyberať z kandidátiek/tov odporúčaných organizáciou LEAF na základe CV a motivačného listu v anglickom jazyku. Ukážky písomných vedeckých výstupov v slovenskom alebo anglickom jazyku budú vítané (napríklad seminárna práca, policy brief, op-ed).

Preferovaný odbor štúdia

 • Humanitné a spoločenské vedy
  • Kultúrna antropológia
  • Sociológia a sociálna antropológia
  • Etnológia
  • Politológia
  • Sociológia
  • Liberálne štúdiá
 • Ekonomické a právne vedy
  • Ekonómia
  • Medzinárodné vzťahy

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: B2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Základy

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
 • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
 • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Inštitút SGI ponúka rozvoj zručností v oblasti analýzy a výskumu v oblasti sociálnej inklúzii, a to prostredníctvom supervízorovanej stáže  v konkrétnom projekte v oblasti sociálnej inklúzie (politiky vzdelávania a/alebo zamestnanosti). V rámci nej bude stážistka/ta zapojená najmä do desk research (v prípade predošlých skúseností s výskumnými metódami aj terénneho výskumu) a písania analytických výstupov a iných podkladových materiálov. Obsah stáže je navrhovaný tak, aby stážistka/ta získala širšie spektrum vedomostí a zručností v oblasti policy analýzy, písania policy výstupov, zberu dát, komunikácie smerom navonok, práce v tíme, organizačných aktivít a pod. Stážistka/ta bude zároveň zapojená do bežného chodu think tanku a bude sa zúčastňovať interných školení a porád. V rámci stáže sa bude stážistka/ta môcť zúčastňovať tematicky relevantných konferencií a workshopov.
Okrem analytických zručností, stážistka/ta získa aj obsahové vedomosti o konkrétnej téme napríklad o druhošancovom vzdelávaní, integrácii marginalizovaných na trhu práce apod. (téma bude záležať podľa aktuálneho projektu, do ktorého bude stážistka/ta zapojená).

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Inštitút SGI je výskumná mimovládna organizácia, ktorej cieľom je hľadať riešenia pre skvalitnenie procesu tvorby verejných politík a zabezpečenie kvalitných, prístupných, transparentných a efektívnych verejných služieb pre občanov Slovenska. Medzi hlavné oblasti pôsobenia Inštitútu SGI patria témy zamestnanosti, vzdelávania, sociálnej inklúzie, samosprávy a kvality štátu. Prierezovou témou je protikorupčná politika. Analýzy a návrhy predkladá Inštitút SGI nielen odborníkom/čkam a pracovníkom/čkam štátnej správy a samospráv, ale prostredníctvom médií aj širšej verejnosti.
Viac informácií o organizácii nájdete na: www.governance.sk