Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Inštitút sociálnej politiky: analytik/analytička so zameraním na makroekonomické modelovanie

Prihlásiť sa

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Pozícia analytika/analytičky so zameraním na makroekonomické modelovanie zahŕňa najmä tieto činnosti:

 

 • Kvantitatívna a kvalitatívna analýza programov, opatrení a politík
 • Podieľanie sa na tvorbe makroekonomických modelov verejných politík
 • Tvorba benchmarkov a porovnaní so zahraničím
 • Komunikácia a spolupráca s partnermi z ostatných analytických inštitútov a medzinárodných organizácií
 • Tvorba podkladov, stanovísk a prezentácií

Koho hľadáme / Our requirements

 

 • VŠ vzdelanie s matematickým alebo ekonomickým zameraním
 • Záujem o verejné politiky a aktuálne témy nášho rezortu
 • Skúsenosť s vedeckým výskumom v relevantných oblastiach
 • Skúsenosť s vytváraním modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy veľkou výhodou
 • Skúsenosti s nástrojmi ako STATA, GAMS, MATLAB, R alebo EViews
 • Výstižné a zrozumiteľné písanie doplnené vhodnou prezentáciou dát
 • Zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh
 • Anglický jazyk na komunikačnej úrovni

 

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: C1

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Štatistické a analytické programy: Pokročilý

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
 • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
 • Rola vyžaduje prácu na jednom zadaní v jednom čase.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Našu novú kolegyňu alebo nového kolegu čaká dynamický tím s medzinárodnými skúsenosťami a možnosť ovplyvniť budúce smerovanie Slovenska cez správne nastavenie sociálneho systému. Analytici ISP sa zúčastňujú na zahraničných kurzoch, konferenciách a školeniach na špičkových svetových univerzitách, ako aj na stážach v medzinárodných organizáciách.

 

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Inštitút sociálnej politiky (ISP) je hlavný analytický útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Naším poslaním je zlepšovať verejné politiky a stratégie týkajúce sa práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom analytických nástrojov, dát a dôkazov. Tím ISP skúma vplyvy zákonov a strategických materiálov, hodnotí efektivitu výdavkov v rámci rezortu a formuluje odporúčania pre oblasť sociálneho systému a trhu práce. Spolupracujeme s vládnymi inštitútmi a ďalšími analytičkami a analytikmi vo verejnom sektore a v akademických inštitúciách.