Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Inštitút sociálnej politiky: analytik/analytička

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Hľadáme analytika/analytičku verejných politík v oblasti sociálnej politiky a politiky trhu práce. Náplň práce zahŕňa najmä tieto činnosti:

 • Samostatná práca na témach súvisiacich s agendou rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny s celospoločenským významom
 • Pokročilá príprava a analýza dát, formulovanie hypotéz a ich testovanie pomocou pokročilých štatistických metód a postupov
 • Formulácia záverov a odporúčaní na základe výsledkov výskumu
 • Komunikácia s partnermi z ostatných analytických inštitútov a medzinárodných organizácií

 

Koho hľadáme / Our requirements

 

 • VŠ vzdelanie s matematickým, ekonomickým alebo spoločenskovedným zameraním
 • Schopnosť pracovať s vedeckou/odbornou literatúrou a kvalitný písaný prejav v slovenskom a anglickom jazyku
 • Znalosť štatistiky a ekonometrie; skúsenosti s aplikáciou kvantitatívnych metód vo vlastných výskumných projektoch
 • Skúsenosť s niektorým z nástrojov STATA, R alebo so štatistickými nástrojmi v Exceli je nevyhnutná
 • Prehľad v rezortných témach, záujem o verejné politiky
 • Kreativita, flexibilita, zodpovednosť a samostatnosť

 

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: C1

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Pokročilý
 • Štatistické a analytické programy: Pokročilý

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
 • Rola vyžaduje tímovú spoluprácu na úlohách.
 • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Našu novú kolegyňu alebo kolegu čaká dynamický tím s medzinárodnými skúsenosťami a možnosť ovplyvniť budúce smerovanie Slovenska cez správne nastavenie sociálneho systému. Ponúkame atraktívne vzdelávacie možnosti pre analytikov ISP, podporujeme účasť kolegov na konferenciách, školeniach a tréningoch na najlepších vzdelávacích inštitúciách v zahraničí.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Inštitút sociálnej politiky (ISP) je hlavný analytický útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Naším poslaním je zlepšovať verejné politiky a stratégie týkajúce sa práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom analytických nástrojov, dát a dôkazov. Tím ISP skúma vplyvy zákonov a strategických materiálov, hodnotí efektivitu výdavkov v rámci rezortu a formuluje odporúčania pre oblasť sociálneho systému a trhu práce. Spolupracujeme s vládnymi inštitútmi a ďalšími analytičkami a analytikmi vo verejnom sektore a v akademických inštitúciách.