Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Kancelária prezidentky Slovenskej republiky: Stáž na odbore zahraničnej politiky

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

všetky zahraničnopolitické aktivity prezidentky SR (návštevy, prijatia, vystúpenia)

Koho hľadáme / Our requirements

Hľadáme zodpovedných a flexibilných ľudí, s aktívnym prístupom k plneniu úloh a so schopnosťou pracovať v tíme a v časovom strese. Najdôležitejšou požiadavkou sú rozvinuté analytické a komunikačné zručnosti, teda schopnosť vyhľadávať relevantné informácie a spracovávať ich do atraktívnych výstupov.
Ďalšími predpokladmi pre absolvovanie stáže sú výborná práca s textom, zmysel pre detail, znalosť cudzích jazykov (angličtina minimálne B2, ďalšie jazyky vítané) a pokročilá práca s MS Word/Excel.
Od kandidátov požadujeme zaslanie štruktúrovaného životopisu a motivačného listu (rozsah max 1A4). Vybraní kandidáti následne absolvujú osobný pohovor.

Preferovaný odbor štúdia

 • Humanitné a spoločenské vedy
  • Sociológia a sociálna antropológia
  • Politológia
  • Sociológia
 • Ekonomické a právne vedy
  • Ekonómia
  • Medzinárodné vzťahy
  • Právo

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: B2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

Not Applicable

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
 • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
 • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
 • Rola ponúka stabilitu a jasnosť procesov.
 • Rola ponúka príležitosť implementovať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Ponúkame možnosť podieľať sa na obsahovej príprave podkladov, analytických materiálov, prehľadu tlače a pod. pre potreby zahraničnopolitických aktivít prezidentky SR. Stážisti sú naplno zapájaní do štandardných úloh Odboru zahraničnej politiky a ich mená sú riadne uvádzané na materiáloch pre prezidentku. Po absolvovaní stáže dostávajú oficiálne potvrdenie a písomné hodnotenie. Stáž je neplatená.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Odbor zahraničnej politiky zhromažďuje, spracúva a vyhodnocuje pre prezidentku informácie z oblasti zahraničnej politiky, sleduje a analyzuje medzinárodné udalosti a predkladá prezidentke stanoviská, návrhy a odporúčania. Pripravuje obsahovú náplň programu prezidentky v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky.