Kancelária verejného ochrancu práv: Stáž na Sekcii ochrany základných práv a slobôd

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Stáž u nás predstavuje skvelú príležitosť participovať na rôznorodých procesoch v Kancelárii – od prípravy podkladov k individuálnym podnetom až po analytické porovnávanie a návrhy systémových opatrení.

Koho hľadáme / Our requirements

Ideálny kandidát má:

 • záujem o tému ochrany základných práv a slobôd, so zameraním na ich dodržiavanie zo strany orgánov verejnej správy
 • vysoký morálny štandard
 • proaktívny prístup a snaha prinášať pragmatické riešenia
 • schopnosť pozerať sa na veci z rôznych pohľadov a vnímať globálny kontext problému
 • kreativita, analytické myslenie, sociálne cítenie a precíznosť

Preferovaný odbor štúdia

 • Humanitné a spoločenské vedy
  • Politológia
 • Ekonomické a právne vedy
  • Medzinárodné vzťahy
  • Právo

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: B2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

Not Applicable

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
 • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
 • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Stáž v Kancelárii ti ponúka:

 • zmysluplnú prácu – riešením podnetov sa môžeš aj Ty podieľať na zlepšovaní úrovne ochrany základných práv a slobôd ľudí na Slovensku
 • tímovú spoluprácu – zapojenie do bežného pracovného chodu Kancelárie
 • aktívnu participáciu – možnosť zúčastniť sa pracovného výjazdu (napr. do ústavu na výkon trestu odňatia slobody, zariadenia sociálnych služieb),
 • motiváciu – pravidelný feedback zo strany mentora
 • podporu talentu – možnosť využiť znalosť cudzích jazykov
 • osobný rozvoj – účasť na vzdelávacích aktivitách kancelárie a odborných podujatiach organizovaných kanceláriou
 • inšpiráciu – osobné stretnutie a pracovný obed s verejnou ochrankyňou práv

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Verejný ochranca práv je nezávislý ústavný orgán ochrany základných práv a slobôd v oblasti verejnej moci. Pri svojej činnosti preskúmava a vyhodnocuje individuálne prípady porušení. Svojimi návrhmi a systémovými opatreniami zároveň prispieva k dodržiavaniu základných práv nielen jednotlivcov ale aj väčších skupín osôb.