Magistrát hl. mesta SR Bratislavy: Manažér/manažérka inovácií v implementačnej jednotke

Prihlásiť sa

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

·         Príprava a rozvoj pilotných projektov v rámci mestského laboratória na základe potrieb uvedeným v programovom vyhlásení, identifikovaných a rozpracovaných v spolupráci s odbornými oddeleniami magistrátu a mestskými podnikmi a inštitúciami v súlade s pripravovanou stratégiou Bratislava 2030 a smart specialisation
·         Porozumenie vzťahov, fázy vyspelosti a cieľov inovačného ekosystému – 4 helix – podnikateľská sféra (medzinárodné spoločnosti, začínajúci podnikatelia, asociácie a podporné inštitúcie, akademická sféra, občianska spoločnosť a verejná správa)
·         Budovanie partnerstiev s verejnou, súkromnou a občianskou sféry (vrátane univerzít, výskumných inštitúcií, podnikateľských subjektov (začínajúcich a rýchlorastúcich podnikov))
·         Porozumenie procesu design thinking, vrátane potrieb cieľových skupín, analýza a vyhodnotenie dát o užívateľoch, prototypovanie a testovanie
·         Spolupráca a komunikácia s akademickou sférou, koordinácia projektov, zadávaní prác, vrátane prípravy a koordinácie spoločných podujatí, napríklad hackathonov
·         Rozvoj vzdelávacích projektov zameraných na riešenie zadaní hlavného mesta (spolupráca s Nexteriou, Butterfly Effect)
·         Podpora komunikačných aktivít a príprava podkladov na sociálne siete, webové stránky a pre médiá
·         Spolupráca na vyhľadávaní financovania projektov a návrhy finančných mechanizmov
Administratívne práce súvisiace s realizáciou vybraných projektov

Koho hľadáme / Our requirements

1.      Ukončené stredoškolské, resp. vysokoškolské vzdelanie I. /II. Stupňa
2.      Bezúhonnosť.
3.      Porozumenie a skúsenosti s projektovým manažmentom, produktovým manažmentom a design thinking, znalosť inovácií v Európe a vo svete
4.      Skúsenosti s produktovým vývojom a zákaznícky orientovanými digitálnymi službami
5.      Kritické myslenie, komunikatívnosť
6.      Dobrá znalosť angličtiny (min C1)

Znalosť jazykov / Language requirements

  • Anglický jazyk: C2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

Not Applicable

Pracovné preferencie

  • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
  • Rola vyžaduje tímovú spoluprácu na úlohách.
  • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
  • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
  • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Hlavné mesto SR Bratislava ako zamestnávateľ ponúka priestor šikovným, kreatívnym ľuďom, aby svoje nápady a vízie využili v prospech mesta Bratislava.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy. Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy. Či už sú to veľmi viditeľné projekty ako rekonštrukcia električkovej trate a zabezpečovanie zimného posypu ciest alebo navonok menej viditeľné ale o to dôležitejšie, ako nastavovanie systému efektívnejšieho fungovania mestských organizácií a zabezpečovanie kvalitnej mestskej dátovej infraštruktúry, naša práca sa dotýka života každého obyvateľa Bratislavy.