Magistrát hl. mesta SR Bratislavy: Produktový manažér/ produktová manažérka pre digitálne služby v oblasti inovácií

Prihlásiť sa

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

·         Príprava a rozvoj digitálnych služieb hlavného mesta po technickej a produktovej stránke
·         Koordinácia vývoja technologických riešení a manažovanie jednotlivých komponentov na základe projektového plánu
·         Rozvoj produktovej roadmapy a obsahová spolupráca s produktovými a dizajnovými partnermi príprave zákazníckych ciest, porozumení potrieb rôznych cieľových skupín, mapovanie
·         Porozumenie a testovanie potrieb užívateľov (kvantitatívny a kvalitatívny prieskum), úprava riešení a vyhodnocovanie dopadov
·         Porozumenie a implementácia princípov design thinking a agilného vývoja
·         Návrh cieľov a merateľných ukazovateľov digitálnych služieb
·         Úzka spolupráca s oddeleniami a sekciami magistrátu, mestskými firmami a tretími stranami, vrátane dobrovoľníkov
·         Podpora komunikačných aktivít a príprava podkladov na sociálne siete, webové stránky a pre médiá
·         Spolupráca na vyhľadávaní financovania projektov a návrhy finančných mechanizmov
·         Administratívne práce súvisiace s realizáciou, prípravou verejných obstarávaní a podkladov pre mestské zastupiteľstvo a rozhodovanie pre vedenie mesta

Koho hľadáme / Our requirements

1.      Ukončené stredoškolské, resp. vysokoškolské vzdelanie I. /II. stupňa
2.      Bezúhonnosť.
3.      Porozumenie a skúsenosti s projektovým manažmentom, produktovým manažmentom a design thinking, znalosť inovácií v Európe a vo svete
4.      Skúsenosti s produktovým vývojom a zákaznícky orientovanými digitálnymi službami
5.      Kritické myslenie, komunikatívnosť
6.      Dobrá znalosť angličtiny (min C1)

Znalosť jazykov / Language requirements

  • Anglický jazyk: C1

Digitálne zručnosti / Digital skills required

Not Applicable

Pracovné preferencie

  • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
  • Rola vyžaduje tímovú spoluprácu na úlohách.
  • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
  • Rola ponúka stabilitu a jasnosť procesov.
  • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Hlavné mesto SR Bratislava ako zamestnávateľ ponúka priestor šikovným, kreatívnym ľuďom, aby svoje nápady a vízie využili v prospech mesta Bratislava.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Implementačná jednotka – útvar Hlavného mesta SR zabezpečuje: 1. Dohľad nad tvorbou a implementáciou opatrení a politík v rôznych oblastiach fungovania hlavného mesta, 2. sieťovanie zamestnancov magistrátu a iných organizácií a subjektov s cieľom zvýšenia informovanosti a vytvárania synergie pri tvorbe a implementácií opatrení v jednotlivých oblastiach fungovania hlavného mesta, 3. koordináciu, kontrolovanie a usmerňovanie pri zavádzaní opatrení v jednotlivých oblastiach, 4. spoluprácu pri tvorbe strategických a koncepčných dokumentov v jednotlivých oblastiach a mnoho ďalšieho.