Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy: Projektový manažér EÚ fondy – Junior

Prihlásiť sa

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Toto by bola náplň práce:
1.      Zodpovedá za komplexné riadenie projektu, stanovenie cieľov, spracovanie a dodržiavanie harmonogramu prác, rozpočtu, hodnotenie a predchádzanie rizikám.
2.      Spolupracuje s členmi projektového tímu, projektovými partnermi, odbornými útvarmi magistrátu, atď.
3.      Prezentuje výsledky projektu, komunikuje a zapája relevantné cieľové skupiny. Zúčastňuje sa na stretnutiach projektových tímov a aktívne zastupuje HM SR.
4.      Pripravuje projektové žiadosti/ ŽoNFP a spoluvytvára projekt po obsahovej a finančnej stránke. Spracováva prílohy a podporné dokumenty.
5.      Aktívne vyhľadáva a posudzuje externé zdroje financovania a možnosti zapájania sa HM SR do projektov (napr. fondy  EÚ/ EŠIF, Nórske fondy, INTERREG, iné grantové/ dotačné schémy).

Koho hľadáme / Our requirements

Takéhoto kandidáta hľadáme:
1.      Ukončené min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.
2.      Prax  min. 2 roky.
3.      Predchádzajúca skúsenosť s prípravou a implementáciou projektov financovaných  z OP Integrované infraštruktúra, OP KZP, IROP, UPVII výhodou.
4.      Znalosť problematiky externého financovania projektov, súvisiacej legislatívy, ITMS2014+.
5.      Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, rozhodnosť, lojálnosť, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie, rýchla orientácia v rôznych oblastiach vo vzťahu k originálnym  a preneseným kompetenciám hlavného mesta.
6.      Ovládanie PC na používateľskej úrovni.
7.      Aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť iného jazyka vítaná.

Znalosť jazykov / Language requirements

  • Anglický jazyk: C1

Digitálne zručnosti / Digital skills required

Not Applicable

Pracovné preferencie

  • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
  • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
  • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
  • Rola ponúka stabilitu a jasnosť procesov.
  • Rola ponúka príležitosť implementovať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Hlavné mesto SR Bratislava ako zamestnávateľ ponúka priestor šikovným, kreatívnym ľuďom, aby svoje nápady a vízie využili v prospech mesta Bratislava.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy. Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy. Či už sú to veľmi viditeľné projekty ako rekonštrukcia električkovej trate a zabezpečovanie zimného posypu ciest alebo navonok menej viditeľné ale o to dôležitejšie, ako nastavovanie systému efektívnejšieho fungovania mestských organizácií a zabezpečovanie kvalitnej mestskej dátovej infraštruktúry, naša práca sa dotýka života každého obyvateľa Bratislavy.