Magistrát hl. mesta SR Bratislavy: Stážista a stážistka

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Hľadáme človeka zapáleného pre mesto Bratislava a pre prácu vo verejnom sektore.

Ponúkame viacero pozícií na Magistráte hlavného mesta:

Analytik alebo analytička vnútorných procesov

Nastavovanie systémových procesov je dôležité pre každú dobre fungujúcu inštitúciu, Magistrát hlavného mesta nevynímajúc. Príkladom je celkové zabezpečenie zimnej údržby ciest v Bratislave – náš tím zmapoval celý proces od uzavretia zmluvy, cez manažovanie zásahov techniky počas zimy, až po finančnú uzávierku. Následne sme navrhli riešenia ako tieto procesy zlepšiť, kde vieme eliminovať neefektívnosť a aké nové pravidlá potrebujeme nastaviť do budúcnosti. Počas stáže v našom tíme ponúkame skúsenosť s mapovaním a optimalizáciou takýchto procesov spolu s podporou pri navrhovaní nových riešení a odporúčaní.

Policy Analyst Intern – Kancelária riaditeľa magistrátu a Oddelenie kultúry

Jednou z hlavných funkcií magistrátu je navrhovanie, analýz a implementácia mestských politík. V Kancelárií riaditeľa magistrátu riešime prierezové policy problémy a snažíme sa nájsť riešenia na strategickej úrovni s partnermi vo verejnom a súkromnom sektore. Na Oddelení kultúry robíme na náročných a zaujímavých úlohách, ktoré sa v oblasti kultúrnej politiky mesta Bratislava nerobili posledných 30 rokov. Presne detaily spolupráce a daný projekt pre stážist(k)u by sme dohodli podľa záujmu a skúsenosti.

Bussiness analytik / analytička alebo právnik / právnička – mestské podniky

Hlavné mesto SR Bratislava má majetkovú účasť vo viacerých spoločnostiach, ktoré mestu poskytujú služby a zabezpečujú spoločný výkon kľúčových politík. Mestské podniky spravujú 230 miliónov eur a zamestnávajú vyše 3900 ľudí v Bratislave. Ich kontrolu realizuje mesto okrem iného prostredníctvom novozriadeného referátu výkonu majetkových práv na magistráte. Mesto pristúpilo k zmene stanov spoločností, ktoré umožnili mestu vykonávať priamu kontrolu nad zásadnými úkonmi podnikov.

Úlohy referátu výkonu majetkových práv sú:

 1. Zabezpečenie účinnej kontroly mestských podnikov mestom
 2. Zabezpečenie súčinnosti mestských podnikov pri zavádzaní viacerých politík mesta v oblasti pôsobenia mestských podnikov
 3. Zabezpečenie výkonu zo strany mestských podnikov a ich manažmentu a náležitého odmeňovania založeného na výkone
 4. Posilnenie kontrolných a manažérskych kapacít na magistráte mesta

 

Analytická posila na Oddelenie dátovej politiky a analýz

Dáta sú nevyhnutným predpokladom pre informované rozhodnutia obyvateľstva mesta, ako i mesta samotného. Cieľom oddelenia dátovej politiky a analýz je tak na jednej strane sprostredkovávanie kvalitných a kompletných dát o fungovaní mesta širokej verejnosti formou portálu opendata.bratislava.sk, na strane druhej je to príprava materiálov pre tvorbu politík založených na faktoch. Príkladmi našej práce sú analýzy efektívnosti nových buspruhov či odhaľovanie neplatičov daní. Okrem splnenia všeobecných požiadaviek (nižšie), od uchádzačov a uchádzačiek očakávame záujem o prácu s dátami, vrátane schopnosti ich analyzovať a interpretovať a pokročilú znalosť MS Excel. Uvítame aj znalosť aspoň jedného z programov zameraných na prácu s dátami ako R, Python, Stata, SQL, prípadne znalosti GISu. Presné detaily práce stážistky či stážistu dohodneme podľa záujmu, skúsenosti a aktuálnej agendy oddelenia. Prosím, indikujte v motivačnom liste záujem o prácu na našom oddelení.

Innovation Intern – Stážista/tka v rámci Implementačnej jednotky

Staňte sa súčasťou implementačnej jednotky, kde môžete úzko spolupracovať so Splnomocnenkyňou pre inovácie a jej tímom na implementácii pilotných riešení digitálnych služieb pre Bratislavčanov, Bratislavčanky a návštevníkov hlavného mesta. Pomôžete nám so získavaním dát, vyhodnocovaní, zlepšovaní služieb a prístupov na základe spätnej väzby od zákazníkov. Čaká vás spolupráca v rámci magistrátu, s dodávateľmi a partnermi. Budete mat príležitosť pracovať v teréne, byť súčasťou digitálnej transformácie a vyskúšať si design thinking na vlastnej koži.

Koho hľadáme / Our requirements

Hľadáme motivovaných stážistov a stážistky, ktoré ukončili aspoň druhý ročník bakalárskeho štúdia. Nutnosťou je záujem o verejný sektor, mestské politiky v Bratislave, iniciatívnosť a ochota učiť sa nové veci. Taktiež očakávame, že viete zrozumiteľne písať, vystihnúť pointu a jasne vysvetliť aj komplikované veci na krátkom priestore. Schopnosť zadefinovať si problém a navrhnúť postup, ako ho vyriešiť je taktiež vítaná.

Prioritne máme záujem o študentov a študentky verejnej politiky, práva, spoločenských vied a ekonómie. Nebránime sa ani iným odborom, ak nám ukážete, prečo ste vhodní na jednotlivé roly.

Ak viete čarovať v Exceli, perfektne programovať, písať právne analýzy alebo máte inú špeciálnu schopnosť, napíšte nám o tom, aby sme sa vedeli ako vám dať príležitosť na jej využitie.

Preferovaný odbor štúdia

 • Humanitné a spoločenské vedy
  • Sociológia a sociálna antropológia
  • Kulturológia
  • Politológia
  • Sociológia
  • Liberálne štúdiá
 • Ekonomické a právne vedy
  • Ekonómia
  • Právo
 • Prírodné vedy, matematika a informatika
  • Matematika
  • Štatistika
 • Medziodborové programy

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: B2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Základy

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa veľa kontaktu s klientom.
 • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
 • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Stáž na magistráte hlavného mesta je jedinečnou príležitosťou ovplyvňovať fungovanie mesta a jeho ďalší vývoj v nasledujúcich rokoch. Počas stáže budeš pracovať v kolektíve mladých ľudí zapálených pre prácu vo verejnej sfére, ktorý chcú robiť svoju prácu čo najlepšie a dokázať, že aj práca v miestnej štátnej správe vie byť napĺňajúca. Mnoho našich kolegov má skúsenosti zo súkromného sektora a snažíme sa spraviť z magistrátu jednu z najlepšie fungujúcich verejných inštitúcií v krajine.

Pri plnení svojej práce ti ponúkame veľkú mieru zodpovednosti za svoj vlastný projekt, podporu pri hľadaní inovatívnych spôsobov ako plniť úlohu a budeme ťa podporovať v tvojich vlastných iniciatívach. Tvoj vedúci ti zároveň bude pomáhať zorientovať sa v problematike a stanovovať si ciele, aby si si zo stáže odniesla maximum. Nakoľko je ponuka práce na magistráte veľmi široká, sme si istí, že ti vieme nájsť rolu, ktorá ti bude sedieť na mieru tvojim záujmom a schopnostiam.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy. Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy. Či už sú to veľmi viditeľné projekty ako rekonštrukcia električkovej trate a zabezpečovanie zimného posypu ciest alebo navonok menej viditeľné ale o to dôležitejšie, ako nastavovanie systému efektívnejšieho fungovania mestských organizácií a zabezpečovanie kvalitnej mestskej dátovej infraštruktúry, naša práca sa dotýka života každého obyvateľa Bratislavy.