Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Metropolitný inštitút Bratislavy: Stážista alebo stážistka

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Hľadáme človeka zapáleného pre mesto Bratislava a pre prácu vo verejnom sektore.
Ponúkame dve pozície na Metropolitnom inštitúte Bratislavy:

Stážista alebo stážistka na Útvare súťaží
Útvar súťaží pripravuje súťažné zadania, realizuje architektonické súťaže podľa zadania mesta, s cieľom presadiť vo verejnom priestore kvalitu a verejný záujem. Útvar súťaží je odborný útvar, v ktorej vecnej pôsobnosti je:

 • organizácia architektonických, urbanistických a krajinárskych súťaží návrhov a iných súvisiacich procesov verejného obstarávania návrhov a služieb architekta na základe kvalitatívnych kritérií
 • odborné a organizačné zabezpečenie činnosti poroty v súťažiach organizovaných MIB
 • súvisiaca agenda: príprava overovacích štúdií, zadaní, podkladov, súťažných podmienok.

Stážista alebo stážistka na Útvare tvorby mestských priestorov
Útvar tvorby mestských priestorov tvorí zadania pre úpravu a tvorbu mestských priestorov, analyzuje vhodnosť a pripravuje rýchle riešenia v mestskom priestore, vrátane budov a objektov napríklad Kúpele Groessling. Sekcia tvorby mestských priestorov je odborný útvar, v ktorej vecnej pôsobnosti je

 • prototypovanie mestských priestorov- návrh a realizácia krátkodobých a dlhodobých využívaní mestských priestorov
 • spolupráca pri tvorbe zadaní pre architektonické riešenia v mestskom prostredí a ich manažment
 • riešenia dočasných a rýchlych opatrení pre skvalitnenie a optimalizáciu mestského prostredia
 • mapovanie mestského majetku a formy jeho užívania, návrhy na jeho optimalizáciu z viacerých hľadísk kvality a udržateľnosti
 • analýzy, návrh a realizácia nových prístupov riešenia mestského prostredia

Koho hľadáme / Our requirements

Hľadáme motivovaných stážistov a stážistky, ktoré ukončili aspoň druhý ročník bakalárskeho štúdia architektúry a urbanizmu. Nutnosťou je záujem o verejný priestor, urbanizmus a architektúru v kontexte bratislavských mestotvorných aktivít, iniciatívnosť a ochota učiť sa nové veci. Nakoľko ide o odbornú stáž, očakávame dobrú orientáciu v odbore a technické zručnosti s tým spojené. Pri práci na Útvare tvorby mestských priestorov sú schopnosti pracovať s dátami  a skúsenosti s GISom výhodou. Schopnosť zadefinovať si problém a navrhnúť postup, ako ho vyriešiť je taktiež vítaná.

Ak máte iné skúsenosti a zručnosti, ktoré sú relevantné pre danú rolu, napíšte nám o tom, aby sme sa vedeli ako vám dať príležitosť na ich využitie.

Preferovaný odbor štúdia

 • Technické vedy
  • Architektúra a urbanizmus

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: B2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

Not Applicable

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
 • Rola vyžaduje tímovú spoluprácu na úlohách.
 • Rola vyžaduje prácu na jednom zadaní v jednom čase.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť implementovať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Sme unikátnou mestskou organizáciou v slovenskom kontexte a ponúkame prácu, ktorá sa na Slovensku nedá robiť nikde inde. Napĺňame ambicióznu agendu primátora a mestkého zastupiteľstva a venujeme sa projektom, ktoré majú dosah na vývoj budúcnosti Bratislavy. Ako mladá organizácia ponúkame možnosti sebarealizácie sa a práce v dynamickom kolektíve.

Pri plnení svojej práce vám ponúkame veľkú mieru zodpovednosti za váš vlastný projekt, podporu pri hľadaní inovatívnych spôsobov ako plniť úlohy a budeme vás podporovať vo vašich vlastných iniciatívach. Váš vedúci vám zároveň bude pomáhať zorientovať sa v problematike a stanovovať si ciele, aby ste si zo stáže odniesli maximum. V našom tíme pracujú špičkoví odborníci a odborníčky na architektúru a urbanizmus, ktorí vám pomôžu rozvíjať sa vo vašom obore.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Metropolitný inštitút Bratislavy vznikol v roku 2019 ako nová mestská organizácia, ktorá má za úlohu strategicky plánovať rozvoj mesta a pripravovať podklady na dôležité rozhodnutia dlhodobého významu. Ide o unikátnu organizáciu v slovenskom kontexte ktorá kopíruje úspešný model podobných inštitútov vo väčšine európskych metropol. Počas doterajšieho krátkeho fungovania inštitútu sme rýchlo dosiahli viaceré úspechy, ktoré skvalitnili život Bratislavčanom a Bratislavčankám – rozšírili sme priestor pre chodcov na Klobučníckej ulici a Námestí SNP, oživili sme námestia mestským nábytkom a spustili sme architektonickú súťaž na novú podobu Námestia SNP.