Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

MH SR: Stáž na odbore podnikateľského prostredia

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Stáž na odbore podnikateľského prostredia MH SR je zameraná na získanie skúseností z oblasti vykonávania úloh ústredného orgánu  štátnej správy v oblastiach súvisiacich s rozvojom podnikateľského prostredia a malých a stredných podnikov. Zároveň sa stážista oboznámi s posudzovaním vplyvov pripravovaných materiálov v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov a bude mať možnosť prispievať k spolupráci s OECD pri tvorbe analýzy Regulatory Policy Review of the Slovak Republic, ktorej cieľom je zhodnotenie regulačnej politiky na Slovensku a vypracovanie konkrétnych návrhov na zlepšenie súčasného stavu.

Koho hľadáme / Our requirements

Hľadáme ambiciózneho študenta alebo absolventa VŠ, ktorý je komunikatívny, svedomitý a má záujem spoznať prácu úradníkov na odbore podnikateľského prostredia MH SR. Plusom sú organizačné a jazykové schopnosti uchádzača. Veľmi radi stážistovi pomôžeme pri plnení jeho úloh a zodpovieme akékoľvek otázky, teda prirodzená zvedavosť je vítaná.

Preferovaný odbor štúdia

 • Humanitné a spoločenské vedy
  • Politológia
 • Ekonomické a právne vedy
  • Ekonómia
  • Financie
  • Podnikanie
  • Účtovníctvo
  • Manažment
  • Medzinárodné vzťahy
  • Právo

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: B2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Základy

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
 • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
 • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Stáž je určená uchádzačom, ktorý majú záujem využiť svoje schopnosti, znalosti a skúsenosti v prospech štátu a jeho občanov. Mladým a šikovným ľuďom sa na odbore podnikateľského prostredia snažíme vytvoriť čo najlepšie podmienky a chceme, aby bola stáž prínosná pre obe strany: tak pre študenta ako aj pre zamestnancov odboru.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky. Viac informácií o MH SR nájdete na oficiálnej stránke  https://www.mhsr.sk/ministerstvo/informacie-o-mhsr.