Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky: Analytik/Analytička v Inštitúte kultúrnej politiky

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Chceš prostredníctvom dát a analýz zlepšiť napríklad fungovanie knižníc, galérií a divadiel? Alebo vyčísliť investičný dlh v oblasti údržby a obnovy kultúrnych pamiatok? Začiatkom roka 2018 začal na Ministerstve kultúry SR pôsobiť analytický útvar s názvom Inštitút kultúrnej politiky (IKP). Poslaním IKP je zlepšovať verejné politiky a rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblasti kultúry.

Náplň práce

 • Zber a analýza dát o kultúre;
 • Kvantitatívna / kvalitatívna analýza a prognóza rezortných politík a regulácií;
 • Tvorba benchmarkov a porovnaní so zahraničím;
 • Identifikácia merateľných kritérií, problémov a možných riešení;
 • Komunikácia a spolupráca s partnermi;
 • Realizovať: revíziu výdavkov kultúrnej politiky (spolupráca s ÚHP)
 • Príprava analýz, podkladov, prezentácií.

Koho hľadáme / Our requirements

•    Vzdelanie: študent VŠ I. a II. stupňa ekonómie, kulturológie, kultúrneho manažmentu, verejných politík
•    Zvedavosť a ochota učiť sa
•    Schopnosť identifikovať problém
•    Kreatívny prístup k navrhovaniu riešení
•    Záujem o verejné politiky a prácu s dátami
•    Dobré komunikačné schopnosti
•    Pokročilejšie používanie programu Excel (napr. funkcie, kontingenčné tabuľky)
•    Angličtina B1
•    Znalosť programov STATA, MATLAB alebo R výhodou
•    Prehľad v kultúre (modely, platobné mechanizmy…) veľkou výhodou

Preferovaný odbor štúdia

 • Humanitné a spoločenské vedy
  • Kulturológia
  • Politológia
  • Sociológia
 • Ekonomické a právne vedy
  • Ekonómia
  • Financie
  • Manažment
  • Ľudské zdroje a personálny manažment

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: B2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

Not Applicable

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa veľa kontaktu s klientom.
 • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
 • Rola vyžaduje prácu na jednom zadaní v jednom čase.
 • Rola ponúka stabilitu a jasnosť procesov.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

 • Zaujímavú a rôznorodú analytickú prácu s pridanou hodnotou, ktorou môžete prispieť k zlepšeniu Slovenska;
 • Odborný a osobnostný rast vo vznikajúcom dynamickom kolektíve s dobrou a tvorivou atmosférou;
 • Moderná, flexibilná forma vedenia tímu so zameraním na výsledky a znižovanie administratívnej záťaže;
 • Kontinuálne vzdelávanie cez účasť na seminároch a diskusiách v danej problematike doma i v zahraničí.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Inštitút kultúrnej politiky (IKP) je analytický útvar Ministerstva kultúry SR. Naším poslaním je zlepšovať verejné politiky a rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblasti kultúry. Tím IKP odborne a nestranne analyzuje vplyvy pripravovaných zákonov a strategických materiálov, hodnotí efektivitu výdavkov v rámci rezortu a formuluje odporúčania pre oblasť kultúry. Spolupracuje s analytikmi vo verejnom sektore a poskytuje analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť.