MPRV SR: Analytik / Analytička v Inštitúte pôdohospodárskej politiky

Zaslať svoje CV

Zobraziť všetky príležitosti

Poľnohospodárstvo je dotované stámiliónmi ročne.  Zlepši ich využitie!

Rád pracuješ s dátami a hľadáš v nich súvislosti? Chceš aj Ty svojimi analýzami prispieť k zlepšeniu dopadov politík na Slovensku? Záleží Ti na tom, aby výsledky Tvojej práce bolo vidno a nezapadli prachom v zásuvke? Zaujíma Ťa dianie v sektore, kam putuje viac ako tretina rozpočtu EÚ? Staň sa súčasťou Inštitútu pôdohospodárskej politiky (IPP), analytického útvaru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV), ktorého hlavnou náplňou je hodnotenie politík a vytváranie odborných analýz. V prípade, že máš záujem o inú formu spolupráce, ponúkame možnosť u nás absolvovať stáž.

Náplň práce

 • Zber a analýza údajov v pôdohospodárstve, potravinárstve a v rozvoji vidieka;
 • Kvantitatívna analýza dopadu politík;
 • Publikácia diskusných štúdií a komentárov IPP;
 • Tvorba materiálov pre MPRV;
 • Komunikácia a spolupráca s partnermi;
 • Neustále učenie sa a zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností.

Výber expertov na obsadenie štátnozamestnaneckých miest Inštitútu kultúrnej politiky bude realizovaný postupom podľa zákona č.55/2017 Z. z. o štátnej službe formou výberového konania.

Čo hľadáme / Our requirements

 • VŠ vzdelanie II. stupňa so zameraním na ekonómiu, kvantitatívne metódy alebo príbuzné odbory najmä v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva;
 • Dobrá znalosť ekonómie a kvantitatívnych metód;
 • Analytické myslenie a chuť pracovať s dátami;
 • Výhodou znalosť STATA, Matlab, Eviews, R, SQL, MS Access;
 • Schopnosť zrozumiteľne a jasne zachytiť hlavnú myšlienku;
 • Anglický jazyk aspoň na úrovni B2.

Čo ponúkame / Our offer

 • Zaujímavú a rôznorodú analytickú prácu s pridanou hodnotou, ktorou môžete prispieť k zlepšeniu Slovenska;
 • Odborný a osobnostný rast vo vznikajúcom dynamickom kolektíve s dobrou a tvorivou atmosférou;
 • Moderná, flexibilná forma vedenia tímu so zameraním na výsledky a znižovanie administratívnej záťaže;
 • Možnosť účasti na vzdelávaní v zahraničí.

Naša práca

 • Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka (spolupráca s ÚHP);
 • Stropovanie priamych platieb (diskusná štúdia);
 • Odbytové organizácie výrobcov (diskusná štúdia);
 • Dopady priamych platieb (pripravovaná diskusná štúdia);
 • Ponukové reťazce v potravinárstve (pripravovaná diskusná štúdia);
 • Ďalšie oblasti analýzy (Program rozvoja vidieka, trh s pôdou, riziko v poľnohospodárstve, vývoj cien a agrárnych trhov).