O2 Slovakia: Biznis konzultant

Prihlásiť sa

Ciele práce:

Cieľom nášho programu je poskytnúť Ti počas jedného roka komplexný obraz o fungovaní úspešného mobilného operátora na Slovensku.

Ako úspešný/á kandidát/ka budeš vždy na 3 mesiace súčasťou tímu – Úseku marketingu, Úseku financií a Úseku stratégie a Úseku predaja a služieb zákazníkov. Za podpory a vedenia riaditeľov zodpovedných úsekov ochutnáš každodenný biznis mobilného operátora a budeš prítomná/ý pri tvorbe kľúčových rozhodnutí našej spoločnosti.

Ak budeš úspešný/á, radi budeme hľadať možnosti ako Tvoje know –  how uplatniť v našej spoločnosti. Počas stáže absolvuješ „deň v prvej línii“ a stretneš sa naživo s našimi zákazníkmi. Mentorom Ti bude náš generálny riaditeľ. Budeš prítomný/á pri riešení zásadných úloh  v O2 a získaš prehľad o nastavení a fungovaní procesov vrátane rozhodovania vo veľkej spoločnosti. Tvoji nadriadení budú členovia Boardu.

Čo hľadáme / Our requirements

Požiadavky na kandidáta:

Očakávame, že máš background z oblasti financií (vrátane účtovníctva) a marketingu, analytické myslenie, rozvinuté komunikačné a prezentačné zručnosti. Veríme tiež, že Ti nechýba samostatnosť, proaktivita a chuť učiť sa nové veci.

Výberový proces:

Prvé kolo: selekcia kandidátov na základe CV a motivačného listu.

Druhé kolo: Skype interview, prípadne osobné interview vrátane prezentácie alebo prípadovej štúdie.

Čo ponúkame / Our offer

  • Ponúkaná kompenzácia dohodou.

Informácie o spoločnosti:

O2 prišlo na slovenský trh vo februári 2007 a aktuálne po svojom 11-ročnom pôsobení jeho služby využívajú už 2mil. zákazníkov na Slovensku. Od svojho začiatku  prináša revolučné riešenia v oblasti mobilnej komunikácie so silným zameraním na prozákaznícky prístup. Portfólio služieb a produktov odráža hodnoty firmy, ktoré sú postavené na férovosti, transparentnosti a zrozumiteľnosti. Pred tromi rokmi ohlásilo najväčšiu investíciu vo svojej histórii do budovania sietí, ktorej výsledkom je aktuálne najširšia 4G LTE sieť. Prácu v O2 pravidelne hodnotia zamestnanci prostredníctvom zamestnaneckého prieskumu, v rámci ktorého účasť aj výsledky dosahujú dlhodobo nadpriemerné hodnoty. Najviac si zamestnanci vážia firemnú kultúru, kolektív, otvorenosť a atmosféru.

Ako prebieha program?

Podľa akých kritérií vyberá LEAF uchádzačov?

Príležitosť je súčasťou programu LEAF pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Kandidát do programu musí splniť nasledujúce 4 kritériá:

Slovensko:

Kandidát aktívne ovláda slovenský jazyk a má štátne občianstvo SR alebo je v procese žiadania o udelenie štátneho občianstva SR.

Zahraničie:

Stáže

a) Kandidát študuje alebo menej ako rok pred vyplnením prihlášky do programu ukončil denné štúdium univerzity mimo SR  akademickým titulom, alebo

b) Kandidát vykonáva mimo SR profesionálnu činnosť vyžadujúcu akademický titul alebo odborné znalosti a kompetencie.

LEAF:

V súvislosti s poslaním LEAF sa budeme snažiť príležitosti ponúknuť kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, podnikavé líderstvo a angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní.

Partner:

Kandidát spĺňa konkrétne požiadavky uvedené v popise príležitosti, na ktorú sa hlási.

Andrej petrus

Práca pre O2 Slovensko mi svojím konceptom rotovania po jednotlivých oddeleniach (financie, marketing a stratégie) dala jedinečný pohľad do fungovania korporátu ako aj sektora telekomunikácií. Mal som možnosť priamo participovať na vývoji nových produktov alebo marketingových kampaní. Zúčastňoval som sa riešení business case-ov priamo s našim CFO a mal pravidelné one-to-one stretnutia s riaditeľmi úsekov, na ktorých som vždy 3 mesiace pôsobil. Počas stáže som konečne mohol aplikovať vedomosti zo školy v reálnom biznise.Moje rozhodnutie ísť po bakalárovi miesto magisterského štúdia radšej pracovať a získať skúsenosti, hodnotím ako správne rozhodnutie, ktoré ma posunulo ďalej.

Celková spokojnosť