Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

SARIO: Stážista na Odbore investičných projektov

Prihlásiť sa

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

 • výskumno-analytická činnosť a aktualizácia prezentačných materiálov
 • asistencia pri investičných projektoch (vyhľadávanie údajov pre dopyty súvisiace s realizáciou potenciálnych investičných zámerov v SR)
 • účasť na pracovných stretnutiach a asistencia pri organizácii podujatí
 • administratívna podpora

Koho hľadáme / Our requirements

 • znalosť ekonomických pojmov
 • schopnosť práce so štatistickými a číselnými údajmi
 • pokročilá odborná znalosť angličtiny (ďalšie jazyky sú výhodou)
 • pokročilý užívateľ MS Office (Excel, Powerpoint)
 • flexibilita a ochota učiť sa novým veciam
 • schopnosť pracovať v tíme

Preferovaný odbor štúdia

 • Ekonomické a právne vedy
  • Ekonómia
  • Financie
  • Bankovníctvo
  • Podnikanie
  • Účtovníctvo
  • Manažment
  • Medzinárodné vzťahy
  • Právo

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: B2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Pokročilý
 • Štatistické a analytické programy: Pokročilý

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
 • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
 • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
 • Rola ponúka stabilitu a jasnosť procesov.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

 • získanie nových zručností v oblasti štátnej podpory investícií a exportu
 • prestížna pracovná skúsenosť
 • kontakt so zaujímavými ľuďmi z firemného, verejného aj štátneho sektora
 • získanie informácií a možnosti spolupráce pri vypracúvaní záverečných prác či ŠVOČ
 • certifikát o úspešnom absolvovaní stáže spojený s hodnotením študenta

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

SARIO je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu. Strategickým cieľom agentúry je zvýšiť podiel investorov, ktorých produkcia sa vyznačuje vysokou pridanou hodnotou, a rovnako podpora exportných aktivít slovenských podnikateľských subjektov tak, aby sa táto podpora odrážala signifikantným spôsobom na ukazovateľoch zahraničného obchodu Slovenska.