Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

SOVVA: Stážista/ka na Európskej noci výskumníkov

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Do nášho tímu hľadáme stážistu/stážistku, ktorý nám pomôže organizovať Európsku noc výskumníkov 2020. Našim cieľom je prezentovať širokej verejnosti, žiakom a študentom to najlepšie zo slovenskej a svetovej vedy, a tak ich motivovať, aby si vybrali vedu ako svoje povolanie. Zároveň chceme ľuďom ukázať, že investície do vedy sa oplatia a výskumníci sú obyčajní ľudia s neobyčajným podujatím. Poď nám pomôcť podporovať VEDU BEZ HRANÍC.

Koho hľadáme / Our requirements

Zaujímaš sa o výskum a inovácie? Zaujímajú ťa aktuálne trendy v oblasti technológií? Rád/a komunikuješ s ľuďmi a máš organizačný talent? Staň sa súčasťou najväčšieho podujatia na popularizáciu vedy na Slovensku.
Do nášho tímu hľadáme stážistu/stážistku, ktorý nám pomôže pri organizácií najväčšieho podujatia na popularizáciu výskumu a inovácií – Európska noc výskumníkov. Tvojou úlohou bude predovšetkým pomoc pri  príprava, riadenie, koordinácia a implementácia samotného podujatia a projektov zameraných na popularizáciu vedy.

Preferovaný odbor štúdia

 • Humanitné a spoločenské vedy
  • História
  • Politológia
  • Liberálne štúdiá
 • Marketing, komunikácia, médiá
  • Mediálne a komunikačné štúdiá
 • Prírodné vedy, matematika a informatika
  • Fyzika
  • Chémia
  • Biológia
  • Environmentálne vedy
 • Technické vedy
  • Biotechnológie
  • Potravinárstvo
 • Medziodborové programy

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: C1

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Pokročilý
 • Aplikácie grafického designu (Adobe Illustrator, PhotoShop): Základy

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa veľa kontaktu s klientom.
 • Rola vyžaduje tímovú spoluprácu na úlohách.
 • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Ponúkame prácu v mladom dynamickom tíme (teda ako hovoria členovia tímu, až na šéfa). Zároveň ide o stáž v atraktívnej oblasti výskumu a inovácií a participovať na organizácií najväčšieho podujatia zameraného na popularizáciu výskumu a inovácií na Slovensku – Európska noc výskumníkov. Získaš skúsenosti s riadením a implementáciou medzinárodného projektu. Od začiatku budeš zapojený/á do všetkých našich aktivít, takže budeš mať možnosť získať prehľad o fungovaní celej inštitúcie.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2007 sme spolupracovali so stovkami slovenských výskumníkov a desiatkami výskumnými inštitúciami zo všetkých sektorov, ako aj s verejnou správou. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí:
·       Výskumné a inovačné politiky
·       Analýzy a hodnotenia
·       Popularizácia vedy
·       Prepájanie vedy a spoločnosti
·       Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom
SOVVA pripravila niekoľko národných výskumných a inovačných analýz zameraných predovšetkým na účasť v rámcových programoch, národné systémy výskumu a inovácií a ich výkonnosť. Aktívne sa podieľame na riešení projektov financovaných z európskeho programu na podporu výskumu a inovácií – Horizont 2020 a 7. rámcového programu. V spolupráci s UNESCO, L´Oréal a SAV organizujeme národnú súťaž Pre ženy vo vede.
Od roku 2018 riešime projekt Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI a od mája 2019 projekt Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska.
V spolupráci s najlepšími slovenskými univerzitami a SAV spoluorganizujeme tiež súťaž Falling Walls Lab Slovakia.