Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity: Junior výskumník

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

– spoluúčasť na zbere a spracovaní kvalitatívnych dát z terénu, ich analýza a reflektovanie pri tvorbe metodík, odporúčaní „dobrej praxe“ v oblasti:

 •  zamestnávania a zamestnateľnosti dlhodobo nezamestnaných z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK)
 •  v oblasti analýzy ekonomických dopadov vybraných opatrení z oblasti integrácie MRK
 • príprava podkladových materiálov pre „policy papers“ vo viacerých oblastiach integrácie MRK

– príprava materiálov a parciálne uverejňovanie výsledkov v „Dobrých správach USVRK“ – leafletu určenému pre samosprávy a aktérov v téme integrácie MRK

 

Koho hľadáme / Our requirements

– samostatných a kriticky rozmýšľajúcich študentov alebo absolventov, najmä sociálnych alebo ekonomických odborov

Preferovaný odbor štúdia

 • Humanitné a spoločenské vedy
  • Kultúrna antropológia
  • Sociológia a sociálna antropológia
  • Etnológia
  • Kulturológia
  • Filozofia
  • História
  • Politológia
  • Sociológia
  • Liberálne štúdiá
 • Ekonomické a právne vedy
  • Ekonómia
  • Financie
  • Bankovníctvo
  • Podnikanie
  • Manažment
  • Ľudské zdroje a personálny manažment
  • Medzinárodné vzťahy
 • Marketing, komunikácia, médiá
  • Marketing
  • Mediálne a komunikačné štúdiá
  • Žurnalistika
 • Zdravotníctvo, zdravotnícke a farmaceutické vedy
  • Medicína
  • Ošetrovateľstvo
  • Sociálna práca
  • Verejne zdravotníctvo
  • Zdravotnícke vedy
 • Medziodborové programy

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: C1
 • Iné jazyky: rómčina

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Pokročilý
 • Štatistické a analytické programy: Základy

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa veľa kontaktu s klientom.
 • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
 • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa zaoberá horizontálne prierezovou témou integrácie marginalizovaných rómskych komunít. Stáž na tomto úrade je sprevádza programom, ktorý zahŕňa ako administratívnu prácu, tak i reálny kontakt s terénom. Ponúkame zaujímavú prácu v priateľskom kolektíve, ale najmä – prácu s pridanou spoločenskou hodnotou.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) je poradným orgán Vlády SR pre oblasť integrácie marginalizovaných rómskych komunít. Sídlo má v Bratislave, ďalších 10 regionálnych kancleárií má po celom Slovensku. Úrad tvoria štyri odbory. Odbor implementácie projektov sa stará o národne projekty, ako sú terénna sociálna práca, komunitné centrá a asistenti v škôlkach. Odbor regionálnej koordinácie zastrešuje komunikáciu s komunitami, obcami a inými aktérmi z regiónov. Odbor analýz a koncepcií pripravuje strategické materiĺy, legislatívne zmeny a analýza dopadov. Kancelária robí podpornú činnosti, vrátane mediálne prítomnosti úradu.