Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

VÚB: Manažér klientskych vzťahov junior pre medzinárodných klientov

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Manažér klientskych vzťahov junior u nás:

 • buduje a udržiava komunikáciu s veľkými firemnými klientmi
 •  poskytuje kvalitné služby klientom v rámci odboru Medzinárodní klienti (Najväčšie spoločnosti na Slovensku)
 • podieľa sa na príprave úverových návrhov
 • podporuje vzťahových manažérov v ich starostlivosti o portfólio veľkých firemných klientov
 • denne monitoruje a vyhodnocuje informácie v rámci klientskeho portfólia zverených vzťahových manažérov
 • komunikuje so zahraničnými klientmi a rieši ich požiadavky

Kľúčové aktivity tejto pozície sú: vysoko odborná podpora a starostlivosť o klienta.

Koho hľadáme / Our requirements

 • kandidát by mal mať schopnosť porozumieť základom čítania finančných výkazov
 • očakávame vysokú motiváciu pre danú prácu/- DRIVE
 • vyžadujeme profesionálne komunikačné zručnosti
 • kandidáti musia vynikať kreativitou, pracovnou angažovanosťou, schopnosťou zvládať stres, trpezlivosťou a precíznosťou a  musia byť schopní rýchlo sa orientovať v problematike

Preferovaný odbor štúdia

 • Ekonomické a právne vedy
  • Ekonómia
  • Financie

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: C1

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Pokročilý

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa veľa kontaktu s klientom.
 • Rola vyžaduje tímovú spoluprácu na úlohách.
 • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
 • Rola ponúka stabilitu a jasnosť procesov.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Naša banka patrí k TOP bankám na Slovenskom trhu, čo môžu len potvrdiť mnohé prestížne ocenenia. Za všetky tieto úspechy vďačíme našim zamestnancom, ktorí deň čo deň vytvárajú hodnoty a neustále sa rozvíjajú. Už pri ich výbere si dáme záležať na zodpovednom a tvorivom prístupe k práci, tímovom duchu a nadšení pre zvolenú prácu. Na oplátku našim zamestnancom okrem zaujímavej práce ponúkame stabilitu nadnárodnej spoločnosti, príjemné a podnetné pracovné prostredie, kariérny rast a rozsiahly benefitný systém.

Stávame sa tak solídnym partnerom pri napĺňaní profesionálnych cieľov našich zamestnancov.

Naše hodnoty:
Jednoduchosť – Chceme ponúkať produkty a služby, ktoré sú jednoduché a ľudia im rozumejú. Vieme sa prispôsobiť a pružne reagovať.
Užitočnosť – Našim cieľom je riešiť konkrétne problémy ľudí, snažíme sa prinášať relevantné riešenia. Za inováciami, ktoré prinášame, hľadáme pridanú hodnotu pre našich klientov.
Ľudskosť – Myslíme na potreby klientov aj zamestnancov a chceme s nimi budovať dlhodobé vzťahy. Nie sme ľudia, ktorí sa stali bankármi, ale bankári, ktorí zostali ľuďmi.
Humor – Veríme, že všetko ide lepšie s úsmevom a preto sa snažíme o to, aby aj naši klienti mali pri každej návšteve VÚB banky dôvod na úsmev.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

VÚB je na Slovensku druhá najväčšia banka a jediná univerzálna banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít, spotrebiteľské financovanie či faktoring.
Prostredníctvom dcérskych a pridružených spoločností ponúka služby v oblasti lízingu (VÚB Leasing), dôchodkového sporenia (VÚB Generali). Banka je tiež sprostredkovateľom ponuky poistných produktov.
Svoje služby poskytuje prostredníctvom širokej siete obchodných miest, ktorá zahŕňa 182 retailových pobočiek, 8 Magnifica centier a 32 firemných pobočiek určených na obsluhu malých a stredných podnikov. VÚB banka okrem toho prevádzkuje 11 hypotekárnych centier, špecializovaných na kompletný servis spojený s financovaním bývania.