LEAF Award

LEAF Award pre Slovak Professionals Abroad komunitu je ocenenie pre Slovákov v zahraničí, ktorí robia zaujímavý projekt a svojim príbehom sú inšpiráciou pre ostatných, pomáhajú vytvárať lepšie Slovensko či prinášajú inovácie do biznisu.

 

Do pilotného ročníka sa prihlásilo sedem veľmi zaujímavých projektov:

 

Zuzana Vargová: Klub úradníkov dobrej vôle

Jozef Maruščák: CaseCrunch

Michal Zajaček: LaBáK – Online seminár

Mária Reháková: Topoľana

Bohumil Pokštefl: Kontentino

Zuzana Hlávková: Tvorme štátnu správu odolnú voči korupcii

Juraj Zamborský: The Žurnál

 

Aké kritériá sledujeme?

Prínos projektu – či projekt môže zlepšiť Slovensko, priniesť zmenu v oblasti, v akej funguje, alebo či je inovatívny medzi podnikateľskými nápadmi.

Unikátnosť projektu  – nehľadáme iba najexcelentnejšie projekty, ale chceme vidieť, že za  projektom je zaujímavý príbeh, dobrý dôvod, nápad a úmysel či pridaná hodnota oproti iným podobným projektom.

Rozsah vplyvu projektu na okolie – hodnotíme rozsah vplyvu napríklad počtom zasiahnutých užívateľov alebo zákazníkov, sledujeme, či má dopad alebo úžitok pre konkrétnu menšiu skupinu ľudí, vplyv na celý sektor alebo vplyv na celú spoločnosť. Pozeráme sa aj na to, či má projekt potenciál na medzinárodné a globálne rozšírenie.

Prepracovanosť projektu – pozeráme sa, či ide o jednorazový alebo dlhodobý projekt. Zároveň sledujeme v akej fáze rozpracovanosti sa projekt nachádza z aktuálneho aj budúceho pohľadu.

Ďakujeme, hlasovanie bolo ukončené!


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.