Prihlásiť sa

Prihlásenie cez LinkedIn

Viac informácií o prihlásení cez LinkedIn

Ak máte vytvorené konto na sociálnej sieti LinkedIn, môžete sa cez ňu prihlásiť. Pri prvom prihlásení cez LinkedIn si automaticky vytvoríte nový profil na našom portáli, ktorý načíta informácie z Vášho LinkedIn konta. Ušetríte tak čas pri vytváraní konta a budete môcť využívať dodatočné funkcie spojené so sociálnou sieťou LinkedIn. Systém Vám ponúkne možnosť synchronizácie a upozorní Vás na potrebu aktualizácie údajov. V súvislosti s poskytnutými informáciami LEAF zodpovedá za ochranu Vašich osobných údajov v zmysle § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z.

Alebo

Nemáte ešte vytvorený svoj profil? Vytvorte si profil!


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.