Save

Prečo si skúsiť Slovensko s LEAF?

 

Rýchla kariéra
Priestor pre nápady
Komunita

 

Slovak Professionals Abroad Program sa usiluje prispieť k prepájaniu slovenských profesionálov v zahraničí so Slovenskom a pomôcť tým, ktorí uvažujú o návrate. Budujeme komunitu, sprostredkovávame pracovné ponuky na Slovensku a hľadáme dobrovoľnícku pomoc zo zahraničia pre neziskové iniciatívy doma. Chceme tak prispieť k písaniu krajšieho príbehu Slovenska.

5 rokov – 150+ absolventov programu

Úspešní kandidáti v lete 2018 zároveň získavajú pozvánku na spoločné teambuildingové a rozvojové aktivity organizované LEAF . Za 5 rokov sa nám podarilo sprostredkovať pracovné skúsenosti na Slovensku pre viac akó 150 šikovných Slovákov zo zahraničia. Aby ste sa mohli dozvedieť viac o type ľudí, ktorí sa do programu zapojili, dali sme dokopy ich krátke profily a hodnotenia ich skúseností s naším programom. Veríme, že aj táto rozrastajúca sa komunita úspešných ľudí, ktorí sa po kvalitnom štúdiu v zahraničí vrátili domov, môže byť jedným z dôvodov, prečo si našu ponuku prelistovať.

Profile Book 2016

Profile Book 2015

Profile Book 2014

 

Snažíme sa, aby každá stáž, počas ktorej stážista robí prácu s pridanou hodnotou, bola ohodnotená. Pre mladého človeka je samotnou odmenou už získavanie skúseností, finančná kompenzácia stáže slúži na pokrytie nákladov spojených s pobytom na Slovensku. V prípade, že sa hlásiš na neplatenú stáž, LEAF ti môže poskytnúť príspevok na náklady. Podmienky pre poskytnutie LEAF príspevku môžeš nájsť tu.

  • do 7.január 2018 (24:00 CET) – on-line prihlasovanie
  • do  prvej polovice februára 2018 – LEAF  predselektuje kandidátov a odporučí ich partnerským organizáciám,
  • harmonogram finálneho výberu organizáciami spomedzi odporúčaných kandidátov je predmetom dohody medzi kandidátom a inštitúciou. Partnerským inštitúciám LEAF odporúča ukončiť výbery najneskôr do 31. marca 2018

Príležitosť je súčasťou programu LEAF pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Kandidát do programu musí splniť nasledujúce 4 kritériá:

Slovensko:

Kandidát aktívne ovláda slovenský jazyk a má štátne občianstvo SR alebo je v procese žiadania o udelenie štátneho občianstva SR.

Zahraničie:

a) Kandidát študuje alebo menej ako rok pred vyplnením prihlášky do programu ukončil denné štúdium univerzity mimo SR  akademickým titulom, alebo

b) Kandidát vykonáva mimo SR profesionálnu činnosť vyžadujúcu akademický titul alebo odborné znalosti a kompetencie.

LEAF:

V súvislosti s poslaním LEAF sa budeme snažiť príležitosti ponúknuť kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, podnikavé líderstvo a angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní.

Partner:

Kandidát spĺňa konkrétne požiadavky uvedené v popise príležitosti, na ktorú sa hlási.

  • revízia on-line prihlášky, priloženého životopisu a sprievodného dokumentu podľa požiadaviek inštitúcie, na ktorú sa hlásite (motivačného listu, eseje, atď.),
  • vybraní kandidáti budú pozvaní na rozhovor (Skype / Google Hangout alebo telefonicky),
  • LEAF odporučí vybraných kandidátov partnerským organizáciám

Aby sme vám pomohli zvýšiť šance uspieť (nielen) v našom výberovom procese, pripravili sme pre vás zopár rád, ako napísať dobré CV a motivačný list.

Skúsenosti s návratom


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.