Seniorné príležitosti

V rámci nášho programu pracujeme aj so Slovákmi, ktorí už v zahraničí pobudli nejakú dobu a mali príležitosť posúvať sa vyššie na kariérnom rebríčku.

Profesionálom, ktorí majú za sebou viac rokov skúseností, predstavujeme príležitosti na Slovensku dvojakým spôsobom. V prvom rade, nižšie zverejňujeme aktuálne pracovné príležitosti, s ktorými nás oslovia naše partnerské organizácie. Avšak, vzhľadom na rozdielne typy expertízy, s ktorými sa stretávame, častejšie volíme opačný prístup – po pochopení profesného smerovania, záujmov a potrieb jednotlivých kandidátov sa ich snažíme priamo prepojiť na vhodné príležitosti, čerpajúc z kvalitnej siete partnerov, od úspešných biznisov, verejnú správu až po neziskové organizácie.

 

V prípade, že zvažujete návrat a mali by ste záujem sa s nami nezáväzne porozprávať, prosím vyplňte kontaktný formulár.

 


 

Medzi našich partnerov patria aj nasledovné organizácie:

Skúsenosti s návratom


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.