Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytujem občianskemu združeniu LEAF. Poskytujem dobrovoľné údaje v mojom profile s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre (i) ich zverejnenie na webovom portáli spap.leaf.sk ostatným užívateľom portálu, a (ii) za účelom vytvárania databázy slovenských profesionálov pôsobiacich v zahraničí pre účely ďalšej spolupráce. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že LEAF môže moje údaje dlhodobo uchovávať a spracúvať, ako aj zverejniť a portáli spap.leaf.sk a poskytovať tretím osobám registrovaným na tomto portáli. Súhlas je daný na dobu neurčitú a zaniká len písomným odvolaním. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese LEAF, Karadžičova 16, 821 08 Bratislava.


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.