Chystáte sa na Night of Chances v Londýne?
Vyplnte kvíz a vyhrajte!

FAQ pre partnerov

Čo je LEAF a čo robí?

LEAF je nezisková organizácia pracujúca s ľuďmi od cca 14 do cca 40 rokov, ktorá podporuje participantov programov rozvoji na štyroch hodnotách: charakternosti, excelentnosti, podnikavému líderstvu a spoločenskej angažovanosti.

Pre viac info: www.leaf.sk

Čo je SPAP a čo robí?

SPAP (Slovak Professionals Abroad Program) je jeden z LEAF programov pracujúci s cieľovou skupinou Slovákov v zahraničí. Snažíme sa im ukazovať, čo dobré sa doma deje, motivovať ich a ukázať im konkrétne príležitosti v prípade návratu, alebo ak to nie je možné, tak aspoň ich povzbudiť k tomu aby Slovensku pomáhali svojou expertízou zo zahraničia.

Poradenstvo

 • Formulácia popisu pozície na zvýšenie šancí
 • Dobrá prax pri stážach a absolventských pozíciách
 • Poradenstvo ohľadne oslovovania kandidátov zo zahraničia

Vytváranie užšieho výberu kandidátov

 • LEAF metodológia
 • Psychometrické testovanie

Promo aktivity medzi Slovákmi v zahraničí

 • 2000+ používateľov portálu, 4600+ členov na FB, 2000+ členov na LinkedIn
 • Skúsenosti s organizáciou podujatí cielených na Slovákov v zahraničí (UK, Švajčiarsko, USA)

Aká je nová LEAF stratégia na najbližších 5 rokov?

Posledný rok sme trávili tým, že sme sa snažili zreflektovať fungovanie počas prvých 5 rokov a zadefinovať, na čo sa sústrediť počas nasledujúcich 5 rokov.

Jedna z častých výčitiek voči LEAF je, že pracujeme s príliš malým počtom ľudí na to, aby to prinieslo zmenu/reálny dopad  Až doteraz čísla ľudí zasiahnutých našimi programami neboli prioritou, sústredili sme sa na testovanie toho, či naše programy fungujú.

Čo sa mení:

 1. Našou úlohou je vymyslieť ako programy (vrátane nášho) naškálovať pre rádovo vyššie počty participantov..
 2. Určili sme si, na aké oblasti/ odvetvia sa chceme zamerať, aby sme sa k dostali k dopadu, ktorý chceme na Slovensku vidieť.
 3. Chceme pracovať so skupinami ľudí, nie len jednotlivcami.
 4. Finančná udržateľnosť organizácie je tiež jednou z priorít.

Čo ponúkame našim partnerom?

 • Talent (identifikácia a rozvoj talentu)
 • Zmysel (možnosť podielať sa na spoločenskej zmene na individuálnej aj organizačnej úrovni)
 • Budovanie kapacít (zdieľanie know-how na LEAF témy)
 • Inovácie (identifikácia nových myšlienok)
 • Pozicionovanie sa na trhu oproti konkurencií vďaka asociácií s LEAF

Aké to má implikácie pre Slovak Professionals Abroad program?

Škálovanie

Výberový proces

Dôležitá časť nášho programu: umožňuje nám posúdiť s kým chceme spolupracovať .

Čo zostáva: naše odhodlanie vyberať kvalitných kandidátov do nášho programu (teda k vám)

Čo sa mení: proces, prostredníctvom ktorého týchto kandidátov identifikujeme. Namiesto preselekcie (na základe prihlášky a CV) a interview, testujeme alternatívne spôsoby výberov vrátane testov a úloh, ktoré nám umožnia spracovať násobne vyššie čísla kandidátov.

Zber dát o participantoch

Veľmi dôležitá časť programov – vďaka spätnej väzbe si potvrdzujeme, či je náš výberový proces správne nastavený.

Čo zostáva: aj naďalej je podmienkou pre zapojenie sa do programu pre partnerské organizácie sprostredkovanie spätnej väzby na kandidáta.

Čo sa mení: hľadáme nový spôsob ako tieto informácie zhromažďovať tak, aby mali čo najvyššiu výpovednú hodnotu a zároveň zabezpečiť kompatibilitu s legislatívou o ochrane osobných dát. Preto vás budeme pred nástupom participantov kontaktovať ohľadne informácií, ktoré nás zaujímajú.

Virtuálne prostredie

Čo sa mení: Z neexistujúceho virtuálneho prostredia pomaly implementujeme zmeny, ktoré majú pomôcť vám aj nám. Preto zástupcovi každej našej partnerskej organizácie udelíme prístup na náš nový portáli spap.leaf.sk, ktorý momentálne prechádza faceliftom. Týmto spôsobom budete schopní vytvoriť pracovnú pozíciu na našom portáli sami bez toho, aby ste nám ju museli zasielať v rôznych formátoch. Tutoriál vám pošleme v druhej polovici októbra.

Takisto sme vo fáze zavádzania CRM systému, ktorý by vám mal umožniť ľahší prístup k informáciám o odporúčaných kandidátoch.

Zameranie sa na konkrétne typy dopadu

Cieľom LEAFa teda aj nášho programu je pracovať s participantmi, ktorý reprezentujú mix podnikateľov, štátnych úradníkov a zamestnancov korporácií.

Čo sa zmení:  Pre väčšinu z našich partnerov nič, ale voči našim partnerom z korporácií, by sme radi smerovali výzvu – ak máte plány v rámci vašich organizácií inovovať, najmä v digitálnej oblasti, a vnímate potrebu lepšie pracovať s talentom v tejto oblasti, radi by sme sa o tom dozvedeli viac, aby sme mohli spojiť snahu pre získanie takéhoto talentu.

Finančná udržateľnosť

Jedným z dlhodobých cieľov LEAFu je zabezpečiť finančnú udržateľnosť našej organizácie, ideálne na obdobie 100+ rokov.

V rámci nášho programu vnímame veľkú hodnotu, ktorú poskytujeme našim partnerom, keďže kandidáti, ktorých im odporúčame, vnímajú ako veľmi kvalitných (93% partnerov v našom prieskume uviedlo, že sú spokojní s našim výberom).

Čo sa mení: Preto pre partnerov zo súkromného sektora plánujeme zaviesť na tento rok “satisfaction fee” v prípade, že sa u nich umiestni kandidát na full-time pozíciu, s ktorým sú po skúšobnej dobe spokojní.

Dlhodobo sa budeme zamýšľať nad ďalšími spôsobmi ako urobiť náš program udržateľným a budeme radi, ak nám pomôžete vymyslieť ako na to.

V prípade, že partner zo súkromnej sféry (neplatí pre štátnu správu a neziskový sektor) je po troch mesiacoch od nastúpenia spokojný s kandidátom odporučeným LEAF na pozíciu na trvalý pracovný pomer (nie na stáž), partner poskytne organizácií LEAF poplatok vo výške jedného mesačného platu kandidáta.

Cieľová skupina

Doteraz náš programv rámci zahraničných Slovákov najefektívnejšie pracoval so študentmi vysokých škôl v zahraničí a ostatné (seniornejšie) segmenty, ako aj skupinu ľudí, ktorí sa vrátili na Slovensko, sme proaktívne neaktivizovali.

Čo sa mení: vyvíjame nové aktivity/ iniciatívy, ktoré majú napomáhať nášmu programu pri lepšej práci oboma cieľovými skupinami

Slováci v zahraničí

Ambasádori

S cieľom lepšie pracovať s touto cieľovou skupinou sme vytvorili formát LEAF Ambasádorov – našich predĺžených rúk, ktoré majú za úlohu vytvárať podujatia a spôsoby zapojenia atraktívne pre cieľovú skupinu Slovákov v zahraničí. Pre rok 2018/19 sme si vybrali tri krajiny, kde tento pilot spúšťame – Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké a Belgicko (Brusel).

Pre partnerov sa ponúka príležitosť osloviť nás s obsahom, ktorý by mohol byť  zaujímavý pre túto skupinu. S pomocou ambasádorov radi pomôžeme pri dizajne vhodného podujatia.  Zaujala vás táto aktivita? Kontaktujte nás na viktoria.skrivankova@leaf.sk

Projekt Naratív

Aktivity, ktoré sú sústredené na povzbudzovanie pozitívneho obrazu Slovenska vnímame ako kľúčové v rámci našej práce. Nie je pochýb o tom, že na Slovensku je mnoho oblastí, v ktorých sa je v čom zlepšovať, no na druhej strane je naša krajina plná šikovných ľudí, ktorí tvrdo pracujú, či už počas pracovnej doby alebo mimo nej, na tom, aby sa nám tu žilo lepšie.

Ak naše poslanie myslíme vážne, je nevyhnutné, aby sme rozširovali priestor na prezentáciu týchto pozitívnych príkladov.

S ďalšími partnermi, ktorí tento problém tiež vnímajú, vytvárame iniciatívu, ktorej cieľom je vybalansovať image Slovenska. Bude pozostávať z komunikačného úsilia , ktoré bude tieto príklady prezentovať a konkrétnych príležitostí, na ktoré budú môcť Slováci reagovať (pracovné príležitostí pre akúkoľvek vekovú skupinu) a príležitosti zapojenia sa na diaľku. 6 mesačný pilot iniciatívy budeme spúšťať v prvej polovici roku 2019.

Pre partnerov to vytvára príležitosť sa zapojiť dvoma spôsobmi:

Poskytnúť kvalitné príležitosti pre všetky vekové skupiny Slovákov v zahraničí

podporiť toto úsilie finančne

Zaujala vás táto aktivita? Kontaktujte nás na viktoria.skrivankova@leaf.sk

Skupina navrátilcov

Práca s navrátilcami je veľmi dôležitá, pretože sa jedná o ľudí, ktorí svojím príbehom dodávajú kredibilitu našim tvrdeniam, že na Slovensku sa môže dariť aj Slovákom, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Preto vytvárame nový formát, prostredníctvom ktorého môžeme podporiť ich združovanie okolo pozitívnych príkladom know-how, ktoré si priniesli a používajú na Slovensku.

Raňajky s navrátilcom organizujeme raz za mesiac. Na každom podujatí sa predstaví jeden navrátilec, ktorý rozpráva o svojom príbehu a reaguje na otázky z publika.

Pre partnerov je to príležitosť prezentovať príklady ľudí, ktorí sa vrátili priamo k nim a značne prispievajú ku chodu organizácie. Zaujala vás táto aktivita? Kontaktujte nás na viktoria.skrivankova@leaf.sk


Ďalšie aktivity  pre  navrátilcov sú  popísané  v našich  plánovaných aktivitách.