Ecocapsule: Marketing and PR Assistant

Requirements:

  • Bachelor level university degree
  • excellent knowledge of both English and Slovak language (spoken and written form)
  • creativity
  • skills in social media, online marketing (Facebook ads manager, Google adwords, newsletters), graphic-software skills are an advantage
  • copywriting and PR skills
  • ability to independently manage work and work hard
  • good interpersonal skills

 

Project Objectives:

The Marketing and PR Assistant will be working closely with members of the Ecocapsule team, mainly the Creative Communication Specialist and Partners. He/she will create content and managing campaigns on social media profiles, contribute content to blogs and communicate with clients.  

Apart from the CV, the candidate should provide proof of his/her skills, such as a portfolio of previous work and projects.   

 

Estimated Outcome of the Project:

As a young and vital company behind Ecocapsule – the self-sustainable mobile home of the future, we want to provide an opportunity to become a  part of our project to young people. We have started years ago as a start-up and managed to reach the next stage: become a full-fledged company. This is a very exciting time to work with us, with major goals ahead of us, mainly in terms of sales, marketing and further innovation of our product.  By becoming a part of the Ecocapsule team, the interns will have an unique chance to witness a small company from Slovakia become a major force on the international market.

 

Výberový proces:

Ecocapsule will be selecting from candidates recommended by LEAF

Frist round: Candidates will be shortlisted based on CV, motivation letter and portfolio

Second round: In-person interview with members of the Ecocapsule team

 

Brief information about Ecocapsule:

Ecocapsule is a small, young company based in Bratislava, Slovakia. We began as a start-up in 2010 and transformed into a full-fledged company in 2017. We are currently reaching the start of production of our main product – the Ecocapsule. It’s a smart mobile home powered purely by solar and wind energy that can be used in a variety of different ways: as a cottage, pop-up hotel, charging station for electric cars and more. In our company, we support environment-friendly values and want to offer a better, greener alterantive of living. Throughout the years, our product has gained massive following all around the world, so we are eagerly awaiting the start of production.  

www.ecocapsule.sk


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.