Ecocapsule: Marketing and PR Assistant

Requirements:

  • Bachelor level university degree
  • excellent knowledge of both English and Slovak language (spoken and written form)
  • creativity
  • skills in social media, online marketing (Facebook ads manager, Google adwords, newsletters), graphic-software skills are an advantage
  • copywriting and PR skills
  • ability to independently manage work and work hard
  • good interpersonal skills

 

Project Objectives:

The Marketing and PR Assistant will be working closely with members of the Ecocapsule team, mainly the Creative Communication Specialist and Partners. He/she will create content and managing campaigns on social media profiles, contribute content to blogs and communicate with clients.  

Apart from the CV, the candidate should provide proof of his/her skills, such as a portfolio of previous work and projects.   

 

Estimated Outcome of the Project:

As a young and vital company behind Ecocapsule – the self-sustainable mobile home of the future, we want to provide an opportunity to become a  part of our project to young people. We have started years ago as a start-up and managed to reach the next stage: become a full-fledged company. This is a very exciting time to work with us, with major goals ahead of us, mainly in terms of sales, marketing and further innovation of our product.  By becoming a part of the Ecocapsule team, the interns will have an unique chance to witness a small company from Slovakia become a major force on the international market.

 

Výberový proces:

Ecocapsule will be selecting from candidates recommended by LEAF

Frist round: Candidates will be shortlisted based on CV, motivation letter and portfolio

Second round: In-person interview with members of the Ecocapsule team

 

Brief information about Ecocapsule:

Ecocapsule is a small, young company based in Bratislava, Slovakia. We began as a start-up in 2010 and transformed into a full-fledged company in 2017. We are currently reaching the start of production of our main product – the Ecocapsule. It’s a smart mobile home powered purely by solar and wind energy that can be used in a variety of different ways: as a cottage, pop-up hotel, charging station for electric cars and more. In our company, we support environment-friendly values and want to offer a better, greener alterantive of living. Throughout the years, our product has gained massive following all around the world, so we are eagerly awaiting the start of production.  

www.ecocapsule.sk

Príležitosť je súčasťou programu LEAF pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Kandidát do programu musí splniť nasledujúce 4 kritériá:

Slovensko:

Kandidát aktívne ovláda slovenský jazyk a má štátne občianstvo SR alebo je v procese žiadania o udelenie štátneho občianstva SR.

Zahraničie:

Stáže

a) Kandidát študuje alebo menej ako rok pred vyplnením prihlášky do programu ukončil denné štúdium univerzity mimo SR  akademickým titulom, alebo

b) Kandidát vykonáva mimo SR profesionálnu činnosť vyžadujúcu akademický titul alebo odborné znalosti a kompetencie.

LEAF:

V súvislosti s poslaním LEAF sa budeme snažiť príležitosti ponúknuť kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, podnikavé líderstvo a angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní.

Partner:

Kandidát spĺňa konkrétne požiadavky uvedené v popise príležitosti, na ktorú sa hlási.

Aby sme vám pomohli zvýšiť šance uspieť (nielen) v našom výberovom procese, pripravili sme pre vás zopár rád, ako napísať dobré CV a motivačný list, ktoré môžete nájsť tu.


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.