LEAF: Diaspora Project Coordinator

Požiadavky na kandidáta:

 

 • Passion for LEAF’s mission and passion for the role/ challenges listed below
 • Strong project management skills (experience with own projects is a plus)
 • Good interpersonal, relationship building and networking skills since you will be dealing with various stakeholders from within and outside the organisation
 • Attention to detail
 • Entrepreneurial and open mindset coupled with preference for daily team work
 • Good level of independency and proactivity
 • Advanced level of English language
 • MS Office – advanced level (Excel especially)
 • Analytical skills
 • Education: Finished Bachelor degree or higher

 

Ciele projektu:

 

Main challenge:

Managing and coordinating professional opportunities agenda. We expect you to help us run existing initiatives and launch new spin-offs.

Driving professional opportunities projects

   Developing and implementing existing and future projects, e.g. expanding portfolio of opportunities for senior professionals (headhunting, sabbaticals, volunteering etc)

   Coordinating existing program of junior professional opportunities

 •   liaising with selected partner organisations
 •  developing new opportunities in existing or new partner organisations
 •  collecting feedbacks, managing the workflow etc.

   Managing SPAP data, providing analytics and preparing reports to help in decision making process

   Managing participants’ files, including maintenance of internal databases to ensure comprehensive data collection of all participants

–     Communicating and providing counsel to current and future program participants

   Conducting research on diaspora trends and practices

 

   For the right candidate, opportunity to learn and conduct executive search for senior Slovak professionals abroad (from research and candidate sourcing through selection process to successful placing)

 

Participating in administration of other SPAP initiatives and activities

 • administration of SPAP web portal and internal databse (potentially CRM), including management of participants’ files
 • participating in the marketing campaign and selection process, including CV screening and interviewing applicants
 • organising or attending events in Slovakia and abroad for Slovak students and professionals living abroad

 

Predpokladané výstupy / dopad projektu:

Solid, attractive and diverse portfolio of professional opportunities for both junior and senior professionals.

This is an opportunity to become member of the brain-drain fighting squad :)

Výberový proces:

Selection based on CV, application, cover letter and interviews with members of the LEAF organisation.

 

Informácie o inštitúcii:

LEAF is a non-profit organization with a mission to contribute to developing young people with the potential to grow into shapers of Slovakia demonstrating Character, Excellence, Entrepreneurial Leadership and Civic Engagement, regardless of their socioeconomic backgrounds. In the aim to fulfill this mission, LEAF has launched a portfolio of programs focusing on

 

 

This role is part of a growing SPAP team at LEAF. Over the last 5 years the team has been running an initiative for students and graduates from universities abroad to present them interesting opportunities back home in Slovakia (www.prilezitostidoma.sk) and the community of our past and future participants has grown greatly since then. The team is also working on launching new initiatives.

 


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.