Sli.do: Customer Success Champion

Requirements

 

 • You are driven by helping others and being on the front-lines of a fast growing company
 • Your English is fluent (bonus points for other languages)
 • Empathy and passion are your strengths for providing a delightful experience that exceeds our users’ expectations
 • Obsession with listening & looking for solutions
 • Resistant to pressure, able to stay cool and calm in every situation
 • Always willing to roll up your sleeves and tackle something hands-on

Project objectives

 • You will deliver an outstanding experience across multiple support platforms (email, chat, phone) for our customers from all over the world
 • You will have a chance to meet our customers at their events across Europe
 • Provide speedy, high-quality and personable support
 • Being a Slido brand evangelist and a champion for our users
 • Educate new users on how to get the most out of using Slido
 • Drive continuous process improvement in an environment where people learn from one another to deliver a world-class experience

Project outcomes

At Slido, we consider our customer success as a core feature of our product experience.

We are honored to work with some of the most innovative and inspiring companies in the world and we want to provide personable and high-quality support. As our Customer Success Champion, you will always look for unique and exciting ways to solve issues with an innovative approach.

Our team’s top priority is to make our customers successful.

 

Selection process

Slido will be selecting from candidates recommended by LEAF based on CV and cover letter. Selected candidates will be invited for an interview with team members and CEO Peter Komorník.

Why to join sli.do

 • We are a team of 55+ people who are passionate about what they do and care about each other
 • You have the opportunity to work on things that have a real impact and are being used by thousands of people around the world
 • You will be part of the team who is striving to build a world-class company from Slovakia
 • You have the opportunity to visit top leading conferences in various countries
 • We love biking, running and hiking. Join our own Slido sports team called “Tu ma bolí”
 • Free refreshments in the office during the day. Especially bananas

 

Príležitosť je súčasťou programu LEAF pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Kandidát do programu musí splniť nasledujúce 4 kritériá:

Slovensko:

Kandidát aktívne ovláda slovenský jazyk a má štátne občianstvo SR alebo je v procese žiadania o udelenie štátneho občianstva SR.

Zahraničie:

Stáže

a) Kandidát študuje alebo menej ako rok pred vyplnením prihlášky do programu ukončil denné štúdium univerzity mimo SR  akademickým titulom, alebo

b) Kandidát vykonáva mimo SR profesionálnu činnosť vyžadujúcu akademický titul alebo odborné znalosti a kompetencie.

LEAF:

V súvislosti s poslaním LEAF sa budeme snažiť príležitosti ponúknuť kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, podnikavé líderstvo a angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní.

Partner:

Kandidát spĺňa konkrétne požiadavky uvedené v popise príležitosti, na ktorú sa hlási.

Aby sme vám pomohli zvýšiť šance uspieť (nielen) v našom výberovom procese, pripravili sme pre vás zopár rád, ako napísať dobré CV a motivačný list, ktoré môžete nájsť tu.


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.