Podmienky poskytnutia príspevku LEAF na Tvoju stáž

 

V minulom roku sme v rámci programu stáží v LEAF Programe pre Slovákov v zahraničí finančne podporili 30 neplatených stáží. V aktuálnom ročníku podporíme LEAF príspevkom na pokrytie nákladov 30 odstážovaných mesiacov.

 

Kto má nárok na podporu?

Nárok na príspevok od LEAF má účastník len v prípade neplatenej stáže.

Neplatené stáže cez program SPAP sa môžu vyskytnúť iba pri neziskových organizáciách a štátnych inštitúciách.

Podmienkou na získanie príspevku od LEAF je písomné požiadanie o poskytnutie príspevku zaslaním mailu na adresu spap@leaf.sk a uvedením „Ziadost o poskytnutie prispevku pocas staze“ v predmete mailu.

 

Ako postupovať?

Pre získanie príspevku je potrebné doložiť dohodu o vykonaní práce alebo inú formy pracovnej zmluvy uzatvorenej s organizáciou, v ktorej stážujete, a zamietavé stanovisko z Vašej školy o nepriznaní štipendia v rámci Erasmus+.

Ak ste boli vybratí na stáž do organizácie, ktorá neposkytuje žiadnu kompenzáciu, požiadajte svoju školu o príspevok v rámci programu Erasmus+.

Príspevok Erasmus+ je určený študentom, ktorí absolvujú stáž počas štúdia v inej krajine, ako je krajina, kde študujú. Výška príspevku sa vypočítava individuálne a pohybuje sa od 380€ do 430€ mesačne.

Zistite si čo najskôr na svojej škole, kedy je najbližší termín na podanie žiadosti o príspevok Erasmus+.

Pokiaľ študujete na zahraničnej univerzite mimo Európkej únie a umiestnili ste sa na neplatenej stáži, máte nárok na príspevok automaticky po doložení dokladov s organizáciu.

 

Ako sa vypočítava výška príspevku LEAF?

Príspevok LEAF má stanovenú jednotnú výšku, ktorá je 300 eur mesačne pri fulltimovej práci.

Nami odporúčaná dĺžka stáže je 8 týždňov, minimálne trvanie stáže sú 4 týždne. Pri neplatenej stáži poskytuje LEAF maximálne príspevok na 8 týždňov.

V prípade, že stáž trvá viac ako štyri a menej ako osem týždňov, bude príspevok rozpočítaný podľa počtu odpracovaných dní.

Príspevok bude vyplatený do 30 dní od podpísania zmluvy.

 


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.