Grafik pre A.D.E.L. – Association for Development, Education and Labour

O organizácii:

A.D.E.L. vytvára možnosti pre mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, skúšať a učiť sa niečo nové a získavať skúsenosti a vedomosti pre ich osobný a profesionálny rozvoj. Chceme obohatiť vzdelávací, sociálny a kultúrny život mladých ľudí žijúcich v našej krajine, najmä mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a pochádzajúcich z východu Slovenska. Organizujeme rôzne projekty – mládežnícke výmeny, tréningy, semináre, workshopy u nás i v zahraničí o najrôznejších témach (ochrana životného prostredia, nezamestnanosť mládeže, vidiecky rozvoj, podpora podnikania mladých ľudí, projektový manažment, zdravý životný štýl, dobrovoľníctvo, migrácia, spotrebiteľské práva, aktívna participácia, ľudské práva a mnohé iné).

Viac info na: www.adelslovakia.org

Dobrovoľnícka výzva:   Hľadáme grafika, ktorý nám pomôže s nastavením a vytvorením vizuálnej identity organizácie.

Popis zadania:

Potrebovali by sme pomoc s vytvorením vizuálnej identity ADEL nakoľko v súčasnosti fungujeme dosť provizórne ba až chaoticky – web bol modro/sivý (v súčasnosti sa prerába), logo modro/čierno/červené, plagát/brožúra – oranžová, banner zelený. Okrem toho, napr. plagát a brožúra, ktoré sú azda najdôležitejšie na efektívnu propagáciu sú už neaktuálne a nepresne popisujú to, čo robíme. Chceli by sme to teda riešiť komplexne, a napríklad vytvoriť nielen nové plagáty, brožúru, banner, vlajku, ale aj potlač obálok, obalov, vizitky, vytvoriť rozsiahlejšiu brožúru s našimi výsledkami, ďalšie propagačné materiály ako perá tričká, zápisníky, odznak, nálepky a pod. – čiže nastaviť a zjednotiť celú vizuálnu identitu organizácie.

Lokalita: Stropkov, možné zapojenie aj na diaľku

Časový rámec: január –  jún 2017 , priemerne 2 – 4 hodiny týždenne, počet hodín bude závisieť od možností dobrovoľníka

Očakávané výstupy:

 • nastavenie vizuálnej identity organizácie, nastavenie vonkajšej prezentácie organizácie, používanie farebných variantov loga,
 • zadefinovanie jednotných vizuálnych pravidiel rôznych typov materiálov (prezentačné materiály k programom, brožúry, …),
 • zjednotenie vzhľadu materiálov pri komunikácii s verejnosťou na sociálnych sieťach a webstránke,
 • vytvorenie vizuálne pútavých propagačných materiálov o možnostiach, ktoré ADEL poskytuje.

Profil dobrovoľníka:

 • skúsenosti s tvorbou vizuálnej identity organizácie vítané,
 • skúsenosti s návrhom propagačných materiálov a pokročilé ovládanie grafických programov a postupov,
 • kreativita,
 • motivácia a nadšenie stanovený cieľ naplniť a prácu dokončiť,
 • ochota pomôcť, chcieť sa učiť a zlepšovať.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • pocit zadosťučinenia, sebarealizácie, možnosť pomôcť dobrej veci,
 • príležitosť zlepšiť si hard-skills a poznatky týkajúce sa navrhovania propagačných materiálov a nové portfólio,
 • možnosť zapojiť sa do aktivít našej organizácie, spoznať to, čo robíme a ovplyvniť rozvoj mladých ľudí na Slovensku,
 • v prípade záujmu zúčastniť sa na školení, mládežníckej výmene alebo konferencii na Slovensku alebo v zahraničí.

Kontaktné osoby:
Lenka Čurillová, (ADEL – garantka); info@adelslovakia.org
Lucia Rechtorovičová (LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihláška k projektu

Podávanie prihlášok pre projekt uzavreté. Ak si vytvoríte profil, môžete si nastaviť upozornenie na nové projekty, ktoré by pre Vás mohli byť relevantné.

Vytvoriť profil   alebo   Prihlásiť sa   alebo   Prihlásiť sa cez LinkedIn


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.