Marketingová kampaň pre o.z. Človek v ohrození

O organizácii:

Misiou organizácie Človek v ohrození je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Pomocnú ruku podávame ľuďom, ktorých najrôznejšie okolnosti oberajú o ich ľudskú dôstojnosť a slobodu. Ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojen, obetiam prírodných katastrof, či tým, ktorí žijú v područí autoritárskych režimov. Vzdelávaním a osvetou sa aj u nás doma na Slovensku snažíme svojim dielom prispieť k budovaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti. Víziou našej organizácie je byť aj naďalej kľúčovou, transparentnou a významnou organizáciou v oblastiach, kde pôsobíme a rozšíriť naše aktivity do nových krajín. Víziou oddelenia fundraisingu je zapojiť širokú verejnosť do našich aktivít prostredníctvom Klubu priateľov našej organizácie, aby sme spolu dokázali pomáhať stále viac.

Viac info na: www.clovekvohrozeni.sk

Dobrovoľnícka výzva:   Príprava marketingovej kampane na rozšírenie darcovskej základne.

Popis zadania:

Našou najväčšou výzvou je rozbiehanie nového oddelenia fundraisingu a vytvorenie úspešných nových kampaní na oslovenie verejnosti. Naša organizácia sa chce stať nezávislejšou od veľkých donorov a chce si vytvoriť okruh priateľov, ktorí budú podporovať naše aktivity. Dobrovoľník by mal priniesť nestranný pohľad z vonku, kreativitu a nápady, ktoré nám pomôžu propagovať naše aktivity, vytvárať menšie ako aj väčšie kampane a byť poradcom fundraiserovi pri správnej komunikácii týchto kampaní s verejnosťou.

Lokalita: Bratislava, možné zapojenie aj na diaľku (s pravidelne dohodnutými osobnými stretnutiami s tímom CVO).

Časový rámec: január – júl 2017 , priemerne 3-4 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • posilnenie darcovskej základne organizácie – viac členov Klubu priateľov ČVO a individuálnych darcov,
 • poskytnutie nezávislého pohľadu dobrovoľníka a pomoc so stratégiou komunikácie na verejnosť,
 • zvýšenie návštevnosti našej webovej a facebookovej stránky.

Profil dobrovoľníka:

 • znalosť nástrojov marketingu a online marketingu,
 • znalosti/skúsenosti v oblasti budovania značky,
 • práca s PC na vyššej ako bežnej užívateľskej úrovni (Photoshop, základné video cutter skills),
 • analytické myslenie,
 • kreativita a komunikatívnosť,
 • otvorenosť a tolerantnosť,
 • flexibilita a zmysel pre humor.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • možnosť stať sa súčasťou jednej z najväčších a najdlhšie na Slovensku pôsobiacich organizácií s veľkým množstvom aktivít v rôznych oblastiach a prispieť tak k pozitívnej zmene v spoločnosti,
 • dobrovoľník bude mať možnosť zapojiť sa do aktivít vždy tam, kde je to možné a bude pracovať v prostredí a tíme, ktorý neustále čelí výzvam (rozvojová, humanitárna pomoc).

Kontaktné osoby:
Alexandra Kubizniaková, (Človek v ohrození – garantka); alexandra.kubizniakova@clovekvohrozeni.sk

Andrea Smolková (LEAF – patrónka); andrea.smolkova@leaf.sk

Prihláška k projektu

Podávanie prihlášok pre projekt uzavreté. Ak si vytvoríte profil, môžete si nastaviť upozornenie na nové projekty, ktoré by pre Vás mohli byť relevantné.

Vytvoriť profil   alebo   Prihlásiť sa   alebo   Prihlásiť sa cez LinkedIn


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.