TalentGuide

Chceš pomôcť talentovaným stredoškolákom na ich životnej ceste ako mentor? Skús sa zapojiť do nášho mentoringového programu TalentGuide a pomôž nám písať príbehy budúcich vedúcich osobností Slovenska.

O projekte:

Mentoringový program TalentGuide, ktorý koordinuje LEAF, prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými vysokoškolákmi a mladými profesionálmi. Chceme vytvoriť platformu spájajúcu tých, ktorí majú skúsenosti, s tými, ktorí potrebujú rady; tých, ktorí sú ochotní pomôcť, s tými, ktorí by pomoc ocenili. Veríme, že programom môžeme pomôcť mnohým šikovným stredoškolákom, aby sa dostali na podobnú štartovaniu čiaru v profesijnom živote, ako majú študenti v iných krajinách. Radi by sme študentov učili kultúre nezištnej pomoci iným. Veríme, že aj týmto príkladom môžeme prispieť k ich odhodlaniu pomáhať a vrátiť „požičané“ ďalším generáciám.

 

LEAF je nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. LEAF chce prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť (Morálne kvality založené na integrite, úcte k druhým a ľudskosti), excelentnosť (Všestranná rozvinutosť spojená s výnimočnosťou vo svojej oblasti, založené na neutíchajúcej zvedavosti, vnútornej motivácii a pevnej vôli), podnikavé líderstvo (Snaha o neustále vylepšovanie podporená vysokými ašpiráciami, ako i schopnosťou zdravo riskovať a nadchnúť ostatných pre zmenu) a občiansku angažovanosť (Nezištné využívanie svojich schopností pre pomoc širšiemu okoliu nad rámec bežných očakávaní). Bez ohľadu na to, z akého sociálneho a ekonomického prostredia pochádzajú.

 

O programe:

TalentGuide pomáha študentom v týchto iniciatívach:

 • Nájdi, v čom si dobrý: Aké sú tvoje silné a slabé stránky? Spoznaj seba a inšpiruj sa, čo môžeš dosiahnuť.
 • Rozbehni veci: Uskutočni zaujímavú aktivitu podľa tvojho výberu, nadobudni skúsenosti a dotiahni veci do konca.
 • Premýšľaj, čo po škole: Zisti, či cesta vedie cez Oxford/Harvard alebo nie a ako na to.
 • Spoznaj mladých ľudí, ako si ty: Zapoj sa do komunity študentov a mentorov.

 

Čo hovoria absolventi TalentGuide?

 „Povedať niekomu, že máš mentora je skutočne cool, ale čo to vlastne znamená? Ani ja som najskôr netušila do čoho idem, avšak vedela som, že ak si chcem splniť svoje ambície, potrebujem niekoho, kto mi poradí. Niekoho, kto raz túžil po tom istom, ako teraz ja a má skúsenosti, o ktoré sa rád podelí. Dnes viem, že ak by som sa nestala súčasťou TalentGuidu a nemala svojho mentora, urobila by som asi mnoho chýb vo výbere univerzity a nedôverovala si tak, ako si dôverujem teraz.“

Kamila Potočárová, absolventka TalentGuide 2013-2014

 

„Spoznal som jedného skvelého človeka a popritom aj mnoho ďalších na našich stretnutiach a na konečnom stretnutí. Vďaka mentoringu som získal novy pohlaď na veci, ktorý mi pomohol lepšie si usporiadať život. Taktiež som samozrejme nabral veľa nových skúseností. Čo je avšak najdôležitejšie, mohol som sa rozprávať s človekom, ktorý ma bral vážne, ktorý ma podporoval a ktorý mi pomáhal.“

Jakub Lebeda, absolvent TalentGuide 2013-2014

 

Harmonogram:

 • Koordinačné stretnutie mentorov koncom decembra 2014.
 • Približne jedno dvojhodinové stretnutie týždenne – osobne alebo cez Skype – s prideleným študentom.
 • Následné dobrovoľné networkingové stretnutia s ostatnými mentormi a študentmi z TalentGuidu.

Profil dobrovoľníka:

 • nadšenie pre poslanie LEAF,
 • silná vnútorná motivácia pomôcť talentovaným študentom stredných škôl,
 • osobná skúsenosť s úspešným prihlasovaním sa na bakalársky alebo magisterský program na VŠ v zahraničí evidovanú v Šanghajskom rebríčku,
 • časová kapacita na týždenné rozhovory so študentom,
 • efektívna, priateľská a otvorená komunikácia so študentmi stredných škôl,
 • schopnosť komplexne pochopiť študentove ciele a motiváciu a schopnosť pomôcť mu ich naformulovať.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • Príležitosť podieľať sa na budovaní dlhodobej iniciatívy, ktorá pomôže stredoškolákom v ich rozvoji.
 • Možnosť spoznať sa s ďalšími inšpiratívnymi ľuďmi, ktorým záleží
  na budúcnosti Slovenska a talentovanými slovenskými stredoškolákmi, ktorí plánujú štúdium v zahraničí.

Prihláška k projektu

Podávanie prihlášok pre projekt uzavreté. Ak si vytvoríte profil, môžete si nastaviť upozornenie na nové projekty, ktoré by pre Vás mohli byť relevantné.

Vytvoriť profil   alebo   Prihlásiť sa   alebo   Prihlásiť sa cez LinkedIn


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.