UX/UI dizajnér pre Centrum pre filantropiu

O organizácii:

Víziou Centra pre filantropiu, n. o. je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami chce dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem. Pod Centrom pre filantropiu, n. o. vznikli projekty DARUJME.sk a StartLab.sk s cieľom podpory a rozvoja individuálneho online fundraisingu na Slovensku.

Viac info na: www.cpf.sk, www.darujme.sk, www.StartLab.sk

Dobrovoľnícka výzva:   Zlepšenie user experience a zjednodušenie používania administračného rozhrania portálu DARUJME.sk / StartLab.sk.

Popis zadania:

V DARUJME.sk a StartLalab.sk aktuálne riešime potrebu zvýšenia user experience administračného rozhrania pre administrátorov a autorov projektov. V prípade DARUJME.sk ide o prostredie umožňujúce vytvárať  darovacie stránky organizácie prispôsobené jej komunikácií no jeho súčasťou je aj CRM rozhranie pre prácu s údajmi o daroch/darcoch. Projekt DARUJME.sk vnikol v roku 2012 s minimálnymi nákladmi. “Za behu” sa do administračného rozhrania pridávali funkcie a prispôsoboval sa lay-out. Rozhranie sa tak dnes stalo náročným na používanie, málo príťažlivým a z časti odradzuje používateľov od využívania všetkých funkcionalít systému. Veľkou výzvou sú tiež organizácie, ktoré sa do systému zaregistrovali, ale ktoré ho nevyužívajú vôbec alebo jeho využívanie dostatočne nereflektuje potenciál danej organizácie v oblasti získavania darov od individuálnych darcov (tzv. “spiace organizácie”). Dôležitý krok, ako im uľahčiť rozbeh je zlepšenie user experience tak, aby administračné prostredie motivovalo k uprednostneniu DARUJME.sk na úkor iných foriem fundraisingu ako napr. darcovské SMS, direct mailingu či prijímanie prostriedkov na účet organizácie.

V prípade StartLab.sk ide o sprehľadnenie a lepšie porozumenie krokov, ktorými musí autor projektu prejsť aby dokázal hravo projekt do systému nahodiť a aby mu tie kroky umožnili dokonale porozumieť nie len najlepšej praxi popisu projektu ale aj spôsobu ako správne viesť crowdfundingovú kampaň.

Lokalita: Bratislava, možné zapojenie aj na diaľku

Časový rámec: január – jún 2017, priemerne 3 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • spracovanie analýzy aktuálneho administračného rozhrania, vytvorenie návrhu user experience zmien a podpora pri ich implementácií,
 • návrh a realizácia vizuálne atraktívnych a obsahovo zaujímavých videí, ktoré dokážu komunikovať s našou cieľovou skupinou,
 • vytvorenie príručky a video tútoriálov ako technické pomôcky pri začiatkoch s práce DARUJME.sk, tieto pomôcky by mali byť aj podporou pri motivovaní už zaregistrovaných organizácií k tomu, aby oživili svoj online fundraising prostredníctvom DARUJME.sk,
 • konzultačná podpora pre user experience vylepšenia v dokonalejšom systéme StartLab.sk, ktorý vznikol v roku 2015.

Profil dobrovoľníka:

 • praktická skúsenosť s User Experience Design – analýza, stratégia, tvorba,
 • skúsenosť s vytváraním manuálov a video tutoriálov (podpora potrebná po obsahovej stránke, technickú časť máme zabezpečenú),
 • schopnosť plánovania a nastavovania zmien v rámci potrieb a možností neziskových organizácií a crowdfoundingových projektov, vyplývajúcich často z obmedzených finančných a personálnych kapacít.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • byť súčasťou pozitívnej zmeny a možnosť prispieť k rozvoju neziskového prostredia na Slovensku, nepriama pomoc a dopad na takmer 200 organizácií, ktoré DARUJME.sk využívajú už dnes a ďalšie organizácie, ktoré na registráciu ešte len čakajú,
 • spoznanie dobrej praxe v oblasti crowdfundingu, ktorý sa stáva stále viac populárnym spôsobom financovania začínajúcich projektov,
 • vyskúšanie a aplikovanie nadobudnutých skúseností z biznisu v prostredí 3. sektora,
 • získanie prehľadu v neziskovom sektore na Slovensku a naviazanie užitočných kontaktov so zástupcami organizácií. V prípade záujmu aj po neformálnej stránke. Centrum pre filantropiu, n.o. sídli na Baštovej 5 v priestoroch kde sídlia ďalšie neziskové organizácie ako Inštitút pre verejné otázky, Človek v ohrození alebo OSF. V budove sa často organizujú vernisáže, premietania či konferencie z najrozličnejších oblastí od médií cez školstvo až po ľudské práva a mnohých ďalších.

Kontaktné osoby:
Igor Polakovič, (Centrum pre filantropiu – garant); polakovic@changenet.sk

Andrea Smolková, (LEAF – patrónka); andrea.smolková@leaf.sk

Prihláška k projektu

Podávanie prihlášok pre projekt uzavreté. Ak si vytvoríte profil, môžete si nastaviť upozornenie na nové projekty, ktoré by pre Vás mohli byť relevantné.

Vytvoriť profil   alebo   Prihlásiť sa   alebo   Prihlásiť sa cez LinkedIn


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.