Pridaj sa do komunity

Slovak Professionals Abroad Program

Pre koho je portál určený?

Portál je platformou pre ľudí momentálne pracujúcich a študujúcich v zahraničí, ktorí chcú byť v kontakte s ďalšími slovenskými profesionálmi a zaujímajú sa o iniciatívy, ktoré prináša Slovak Professionals Abroad Program.

Prečo si mám vytvoriť profil?

Výnimočná komunita

 • Nájdeš, spoznáš a môžeš osloviť ďalších úspešných Slovákov v zahraničí

Príležitosti, o ktoré sa môžeš uchádzať iba cez tento portál

 • Podujatia
 • Pracovné príležitosti
 • Stáže
 • Štipendiá
 • Dobrovoľnícke programy

Informácie o návrate na Slovensko

 • Životná úroveň a služby
 • Bývanie
 • Podnikanie
 • Administratíva spojená s návratom
 • Príbehy
 • ...

Vytvorenie profilu cez LinkedIn

Prihlásenie cez LinkedIn

Alebo

Vytvorenie profilu cez formulár

Meno a priezvisko budú viditeľné len pre autorizovaných členov komunity.
Indikátor bezpečnosti hesla

Počkáte na autorizáciu od nášho administrátora

Konto je možné používať na podanie prihlášok do jednotlivých programov ihneď po jeho vytvorení, t.j. netreba čakať na autorizáciu.


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.