Adrien Norulák – O podpore mladých s túžbou zažiť zahraničie a vysokými ambíciami

Assistant Vice President – Casualty Underwriting, Swiss Reinsurance Company – Zurich.

Prečo si sa zapojil ako dobrovoľník cez LEAF?
Bolo tam niekoľko dôvodov. V prvom rade som premýšľal nad spôsobom, ako odovzdať niečo späť Slovensku, ako pomôcť. Potom som počul o LEAF a zaujali ste ma. Zapojil som sa práve do programu TalentGuide. Videl som to totiž ako spôsob pomôcť niekomu, s kým sa môžem stotožniť a vytvoriť si vzťah. Niekto v podobných topánkach – s túžbou zažiť zahraničie a vysokými ambíciami. Tiež som hľadal aktivitu mimo práce, ktorá by mi umožnila rozvíjať sa v sociálnom vnímaní.

Ako si pomáhal? Čo sa Vám podarilo?

S Kubom (môj mentee) sa nám podarilo zúžiť zameranie z množstva záujmov na 1 vec, ktorú by chcel robiť a kde by to chcel robiť. S tým tiež súviselo, na aké kurzy a univerzity sa bude hlásiť tento rok. Myslím, že sa mi podarilo ovplyvniť aj jeho osobné postoje – viac smerom k pokore a skromnosti. Išlo to cez tvrdý feedback pri písaní prihlášok na univerzity.

Čo sa týka úspechov, teším sa, že Jakuba zobrali ako prvého Slováka do Young Yale Leader’s Club. Verím, že mu pomoc s písaním prihlášok, odporúčaní a životopisov otvorí dvere na univerzity ako LSE, Warwick či UCL. Mentoring nevnímam ako polročný program, ale ako dlhodobú prácu. Naďalej mu pomáham, lebo v tom vidím zmysel. Išli sme teda spolu ďalej, napr. pri písaní prihlášok na školy.

Čo bolo pre Teba obohacujúce?
Pomohlo mi to rozvinúť si trocha iný, viac osobný prístup k ľuďom. Vyskúšal som si, aké je to byť mentorom a naučil som sa zručnosti s mentoringom spojené. Teraz, keď už mám ďalšiu mentee, viem, aký mám mať prístup. Tiež som hrdý a teším sa z toho, že som môžem pomôcť. Napríklad, keď sa Jakub dostane na školu. To budem vidieť, že moja pomoc mala dopad. Nuž, a robím to aj pre super pocit.

Čo bolo pre Teba výzvou?

Hlavnou výzvou bolo urobiť niečo, z čoho bude výsledok. Nie úplne vo všetkom som mu vedel pomôcť. Napríklad, keď mi poslal odbornú esej o bankovníctve. Premýšľal som nad tým, ako mu dať niečo, čo sám nemám. Tak som sa naučil v špecifických otázkach sprostredkovať kontakt na kamošov, napr. z Goldman Sachs alebo z Morgan Stanley, ku ktorým by sa sám dostal veľmi ťažko. Tiež som si vyhľadával informácie začal som sa pýtať iných ľudí.

Ďalšou výzvou bol čas – keďže som mal na stretnutie obyčajne pol hodinu, niekedy hodinu. Preto som začal byť prísny. Keď Jakub chcel, aby sme sa stretli, mal mi poslať 3 dni vopred otázky a témy. Potom sme sa stretli obaja dobre pripravení a vyťažili sme zo stretnutia oveľa viac.


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.