Čo robíme

Všetky aktuálne príležitosti LEAF zamerané na návrat šikovných ľudí na Slovensko, nájdete v nasledovných sekciách:

Komunita

  • Prepájame inšpiratívnych ľudí z vášho biznisu alebo oblasti záujmu
  • Informujeme o podujatiach, na ktorých sa môžete zoznámiť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi žijúcimi v rovnakom meste ako vy
  • Zaznamenávame inšpiratívne príbehy slovenských navrátilcov

Práca

  • Sprostredkúvame perspektívne pracovné príležitosti na Slovensku pre ľudí s min. 5 ročnou zahraničnou praxou vo vybraných odboroch .
  • Hľadáme kandidátov pre full-time programy partnerských firiem otvorené pre absolventov zahraničných univerzít.
  • Poskytujeme odborné stáže pre študentov zahraničných univerzít vo firmách, verejných inštitúciách a mimovládnych neziskových organizáciách.
  • Ak sa plánujete vrátiť domov a rozbehnúť na Slovensku nový start-up, vieme vám pomôcť pri jeho realizácii.

Dobrovoľníctvo

  • Súčasťou aktivít LEAF je dobrovoľnícky program, prostredníctvom ktorého môžu Slováci žijúci v zahraničí na diaľku pomôcť tunajším neziskovým organizáciám a start-upom svojou expertízou a kontaktmi.
  • Pre talentovaných stredoškolákov hľadáme mentorov, aby im pomohli v napredovaní či v príprave na zahraničnú vysokú školu.
  • Hľadáme Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí by sa na rok chceli vrátiť na Slovensko a pomohli by počas tejto doby ako členovia tímu neziskových organizácií alebo start-upov strategicky nadizajnovať nový program alebo produkt.

Ak ste si medzi aktuálnymi príležitosťami nevybrali, ale chceli by ste byť informovaní o ďalších ponukách, prípadne máte nápad ako rozvíjať naše aktivity, prosím zaregistrujte sa a získajte tak automatický prístup k novinkám, alebo oslovte priamo niekoho z nášho tímu.


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.