Slovak Professionals Abroad Program 

Prepájame slovenských profesionálov a vysokoškolských študentov v zahraničí so Slovenskom, pomáhame im s návratom a hľadáme pomoc pre progresívne iniciatívy doma.

Patríte do komunity?

  • charakternosť - morálne kvality založené na integrite, úcte k druhým a ľudskosti
  • excelentnosť - všestranná rozvinutosť spojená s výnimočnosťou vo svojej oblasti, založená na neutíchajúcej zvedavosti, vnútornej motivácii a pevnej vôli
  • podnikavé líderstvo - snaha o neustále vylepšovanie podporená vysokými ašpiráciami, ako i schopnosťou zdravo riskovať a nadchnúť ostatných pre zmenu
  • občianska angažovanosť - nezištné využívanie svojich schopností pre pomoc širšiemu okoliu nad rámec bežných očakávaní

Výborne! :-)

Boli by sme veľmi radi, ak by ste nám pomohli budovať Slovak Professionals Abroad Program v LEAF.
Pokračujte prosím ďalej prihlásením sa.


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.