Spája nás pozitívny vzťah ku Slovensku a snaha robiť niečo prínosné pre spoločnosť

Slovak Professionals Abroad Program je súčasťou neziskovej organizácie LEAF. Spolupracujeme so šikovnými Slovákmi a Slovenkami v zahraničí a zároveň organizáciami na Slovensku, a navzájom ich prepájame. Dôležité hodnoty pre nás sú charakternosť, etika, podnikavé líderstvo a občianska angažovanosť, ktoré sa snažíme šíriť ďalej.

Pridaj sa k nám
registrovaných užívateľov
krajín
partnerských organizácií
poskytnutých príležitostí

Snažíme sa o zmysluplné prepojenie Slovákov v zahraničí so Slovenskom, prinášame: 

  • Kvalitné pracovné príležitosti na Slovensku študentom, čerstvým absolventom a seniorom v zahraničí
  • Talent pre organizácie na Slovensku
  • Príležitosti na diaľku pre študentov a profesionálov
  • Relevantné informácie pre Slovákov, ktorí sa chcú vrátiť domov

Okrem toho sa tiež staráme o:

  • Budovanie komunít Slovákov v zahraničí a navrátilcov doma
  • Realizovanie výskumu slovenskej diaspóry a návratnosti

Zvýšiť počet kvalifikovaných ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a nachádzajú na Slovensku uplatnenie

V SPAP vnímame, že veľký problém Slovenska je braindrain 

Chceme preto budovať vzťah so Slovenskom (priamo aj na diaľku) a pomôcť osobnostne a profesijne rásť, čo zároveň pomôže aj k pozitívnym zmenám na Slovensku

Neustále zlepšujeme portfólio našich činností

Chceme pokračovať v sprostredkovaní tých najzaujímavejších stážistických a pracovných príležitostí doma a udržiavať zmysluplné prepojenie so Slovenskom

Rovnako sa chceme stať relevantným hráčom v otázke slovenskej emigrácie a diaspóry

Novinky

Príbehy účastníkov našich programov

Mia Janočková
Dominika Žiaková
Alžbeta Hájková
Filip Korman
Tomáš Balog
Andrej Petrus
Katarína Šuchová
Martina Beďatšová
Oto Pisoň
Tomáš Meliško
Zuzana Vargová
Richard Fetyko
Mia Janočková
Mia Janočková
Mia žila a študovala v zahraničí 7 rokov. Po ukončení stredoškolského štúdia vo Walese vďaka štipendiu získanému z Ministerstva školstva SR, úspešne dokončila bakalárske štúdium na King’s College London a magisterské štúdium na London School of Economics and Political Science. Momentálne pracuje na agende vládnych vzťahov a vzťahov s EÚ pre U.S. Steel Košice.
Pozrieť video
Dominika Žiaková
Dominika Žiaková
Dominika je víťazkou päťročného štipendia od Taiwanského ministerstva školstva, kde ukončila štvorročné štúdium financií na National Taiwan University a jeden rok mandarinskej čínstiny na National Taiwan Normal University. Od marca 2016 pôsobí v spoločnosti IPM LLP, momentálne na pozícií Head of Investor Relations. 
Pozrieť video
Alžbeta Hájková
Alžbeta Hájková
Alžbeta je doktorandkou na Purdue University, kde sa venuje politickej filozofii. Je prezidentkou miestnej asociácie žien vo filozofii a asistuje s chodom bakalárskeho študíjneho programu v oblasti ľudských práv.
Pozrieť video
Filip Korman
Filip Korman
Filip vyštudoval Národné hospodárstvo na Wirtschaftsuniversität Wien a Maastricht University v Holandsku. Po stáži na Inštitúte finančnej politiky dal Slovensku šancu a momentálne je zamestnaný v spoločnosti HB Reavis ako Junior Business Manager, pravá ruka jedného z členov rady.
Pozrieť video
Tomáš Balog
Tomáš Balog
Tomáš ukončil PhD štúdium v jadrovej a časticovej fyzike v Bratislave a na Goeteho univerzite v Nemecku. Od roku 2015 pracuje pre firmu GA Drilling na výskume a vývoji využita plazmy pri vysokých teplotách .
Pozrieť video
Andrej Petrus
Andrej Petrus
Andrej študoval bakalára businessu a ekonómie na Humboldtovej univerzite v Berlíne a na LUISS Business School v Ríme. Štúdium v Berlíne ho zlákalo aj kvôli veľmi rozvinutej digitálnej a inovatívnej ekonomike, kde navštevoval mnoho akcií týkajúcich sa startupového ekosystému. Po stážach v Neulogy Ventures, JLL a O2 momentálne pôsobí na M&A oddelení v pražskom PwC a dokončuje magistra v odbore financií a reštrukturalizácií podnikov na VŠ
Pozrieť video
Katarína Šuchová
Katarína Šuchová
Katarína ukončila double degree program CEMS Master‘s in International Management partnerských škôl LSM v Belgicku a Aalto University vo Fínsku. Momentálne zakotvila v O2 Slovakia, kde sa venuje stratégii a rozvoju nových obchodných príležitostí. Angažuje sa v mimovládnej organizácií Equity.
Pozrieť video
Martina Beďatšová
Martina Beďatšová
Martina vyštudovala ekonómiu a politológiu na londýnskej univerzite LSE. V minulosti stážovala v neziskovej organizácii Teach For Slovakia, konzultačnej spoločnosti BCG a vďaka LEAF aj v Kancelárii prezidenta SR a na ministerstve školstva. Momentálne pracuje v BCG v Prahe.
Pozrieť video
Oto Pisoň
Oto Pisoň
Oto vyštudoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Central European University v Budapešti. V súčasnosti pracuje v agentúre SARIO ako senior konzultant na oddelení investičných projektov. Oto sa zameriava na inovácie, najmä v oblasti Industry 4.0, tvorbe a škálovaniu novovznikajúcich služieb agentúry v tomto smere.
Pozrieť video
Tomáš Meliško
Tomáš Meliško
Tomáš sa po skúsenostiach v zahraničí v konzultingu a bankovníctve vrátil na Slovensko, aby v HB Reavis group viedol strategické projekty skupiny. Pomohol spustiť dcérsku firmu Origameo, ktorá dizajnuje kancelárske priestory, pripravil spustenie inovačného hubu v Twin City a konceptu HubHub s pôsobnosťou v krajinách strednej Európy.
Pozrieť video
Zuzana Vargová
Zuzana Vargová
Zuzana študovala v zahraničí a počas leta absolvovala stáž v Kancelárii prezidenta SR. Po tejto skúsenosti získala v prezidentskej kancelárii trvalé miesto. Venuje sa najmä zdravotníctvu. Je zapojená vo viacerých vzdelávacích projektoch a organizuje neformálne stretnuria Úradníkov dobrej vôle.
Pozrieť video
Richard Fetyko
Richard Fetyko
Richard sa vrátil z Wall Street na Slovensko, aby tu založil investičný fond obchodujúci na medzinárodných burzách. Prijal tiež miesto v dozornej rade LEAF Academy, kde pôsobí ako dobrovoľník.
Pozrieť video