HB Reavis: Business Planning Specialist

Prihlásiť sa

Business Planning is an internal process leading to an approved business plan. Business Plan is a comprehensive package of documents that serves as a commitment of the whole project team for further delivery of the project.

In Business Planning, focus is on finding the optimum between reflecting on target client needs, innovative and smart product design, and great financial performance.

To be part of Business Planning team is an unique opportunity to understand core business planning process and have a chance to understand our business, logic, strategy. Also to get to know all key persons within our company. If managed well, an ideal position from which you can get to several departments and teams or to work on any strategic projects.

Čo hľadáme / Our requirements

Scope:

Cooperates with other project team-members (including making sure that DM is aligned with his own project team members) and implements process of business planning across the group (Business Planning onboarding activity and training for employee from all departments incl. external parts) Provides guidance and cooperation to all Developer Managers or other Project team members in regard to Business Planning process:

 • Finding optimal business solution (synergy of leasing, marketing, architecture, construction, financing and permitting) and /by shaping the agenda and BPC timeline. Later to align with BPC guidelines
 • Sanity check of Business Planning documents (incl. Feasibility study) – Are all figures the same across all documents?
 • Managing of approvals Business Planning stages by directing Business Planning Committee – agenda, materials preparation, timing
 • Managing of approvals Business Plan by directing Executive board – agenda, materials preparation, timing
 • Check of compliance of the project’s progress with business planning procedures and alignment with approved business plan during further development process. Add examples please. … For example, making sure that team understand the main KPI and works along with it.

Provides guidance and consultancy to Developer Managers in regard to project management (programme management):

 • Setting the project objectives in line with company strategy. Example (if there is a company decision on having Nuke Room in all our new projects, make sure it is really like that):
 • Setting and monitoring of project milestones
 • Project’s timing and progress
 • Team alignment, responsibilities and cooperation
 • Risk management – risks identification and managing. Making sure the teams bring pros/cons regarding options for BPC committee to decide.

Provides guidance and cooperation to the Project Team of particular real-estate project concerning documents and tools related to Business Planning preparation (involved fields: leasing, architecture, construction, financing, budgeting, divestment, feasibility evaluation etc.):

 • Documents preparation – inputs gathering, elaboration, evaluation
 • Compliance of documents with company’s standard and their improvement
 • Mutual alignment of documents – compliance with project objectives

Collects lessons learned from cooperation across the company and coordinates implementation to company’s standards:

 • Proposes changes and coordinates update of templates and tools of business planning documents
 • Proposes changes and coordinates update of Business Planning Process and documents

 

Provide guidance and cooperation to Development managers/Project concerning Business Planning Documents for Business Planning Committee

Check completeness of Business Planning Documents and distribute to BPC members

 • Mutual alignment of documents – compliance with project objectives
 • Monitor that Business planning documents are aligned with Business Planning process by using Business Planning Templates
 • Create folder on Sharepoint (DMS) for each BPC a week before the BPC date
 • Check uploaded documents and provide guidance
 • Share link to these documents with all BPC invitees via BPC invitation

Prepare and distribute Minutes of Meeting (MoM) from BPC as a guidance for further project progress

 • Review MoM before each BPC to check open items and work in progress of the project
 • Prepare MoM which are reviewed live in the BPC right after discussion was closed
 • Share rough MoM with core country team immediately after the BPC
 • Share cleaned-up version of MoM with all BPC participants
 • Store MoM on Sharepoint (DMS)

For project on new markets:

 • Provides support to local teams concerning Business Planning Committee for the particular market

Support Knowledge management:

 • Keeps up to date documents and information in the database
 • Cooperation with Knowledge management – to share lessons learned.

Čo ponúkame / Our offer

 • working with interesting projects
 • international environment
 • you will see the innovative solutions in the real estate world
 • you will work in one of the most innovative offices in Europe
 • compensation: 2000 – 3000 EUR / month:
  2000 EUR – 3-4 years of experience
  3000 EUR – deeper knowledge, 10 years of experience
Ako prebieha program?

Podľa akých kritérií vyberá LEAF uchádzačov?

Príležitosť je súčasťou programu LEAF pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Kandidát do programu musí splniť nasledujúce 4 kritériá:

Slovensko:

Kandidát aktívne ovláda slovenský jazyk a má štátne občianstvo SR alebo je v procese žiadania o udelenie štátneho občianstva SR.

Zahraničie:

Stáže

a) Kandidát študuje alebo menej ako rok pred vyplnením prihlášky do programu ukončil denné štúdium univerzity mimo SR  akademickým titulom, alebo

b) Kandidát vykonáva mimo SR profesionálnu činnosť vyžadujúcu akademický titul alebo odborné znalosti a kompetencie.

LEAF:

V súvislosti s poslaním LEAF sa budeme snažiť príležitosti ponúknuť kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, podnikavé líderstvo a angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní.

Partner:

Kandidát spĺňa konkrétne požiadavky uvedené v popise príležitosti, na ktorú sa hlási.

Natália Nováková

V HB Reavis som dostala náhľad do fungovania veľkej firmy a zažila mimoriadne príjemné pracovné prostredie.

Celková spokojnosť