Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

IEP: Dlhodobá stáž pre junior analytika

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Staň sa sa súčasťou mladého tímu na Inštitúte environmentálnej politiky, získaj cenné skúsenosti a nauč sa niečo nové. Ponúkame reálnu prácu na projekte s pridanou hodnotou pod vedením seniora, ktorého výsledky budú publikované.

Náplň práce závisí od aktuálnych potrieb, ale rozmýšľame nad:

 • Modelovanie nízkouhlíkovej neutrality v roku 2050 (pomoc pri práci s makroekonomickým a energetickým CGE modelom)
 • Oplatí sa pre domácnosť investovať do zelených riešení? Cost-benefit analýzy zelených opatrení pre domácnosť (výmena žiaroviek, zatepľovanie, solárne panely na strechách,…)
 • Koľko stojí les? (hodnotenie ekosystémových služieb)
 • Platia slovenské firmy dosť za znečisťovanie ovzdušia? (porovnanie)

Koho hľadáme / Our requirements

 • Vysokoškolské matematické, prípadne ekonomické vzdelanie I. alebo 2. stupňa
 • Analytické myslenie, práca s dátami a programovanie (výhoda ovládania niektorého z programovacích jazykov ako STATA, R, Enviews, Matlab, Phyton, Gams)
 • Zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj v krátkom priestore
 • Vedieť pracovať samostatne aj v tíme

Preferovaný odbor štúdia

 • Ekonomické a právne vedy
  • Ekonómia
  • Financie
 • Prírodné vedy, matematika a informatika
  • Environmentálne vedy
  • Matematika
  • Štatistika
  • Informatika
 • Medziodborové programy

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: B2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Pokročilý
 • Štatistické a analytické programy: Pokročilý
 • Programátorské zručnosti
  • Iné programátorské zručnosti: výhodou je ovládanie niektorého z programovacích jazykov ako STATA, R, Eviews, Matlab, Python, Gams

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
 • Rola vyžaduje tímovú spoluprácu na úlohách.
 • Rola vyžaduje prácu na jednom zadaní v jednom čase.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Tvoj výstup môže mať podobu štúdie, komentára či prezentácie. V minulosti stážisti pracovali na komentári Zelené verejné obstarávanie alebo Elektrický pohon dostáva postupne zelenú.Tvojou prácou môžeš aj ty prispieť k reálnej tvorbe environmentálnej politiky a efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Inštitút environmentálnej politiky (IEP) je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR. Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť.