Inštitút sociálnej politiky: analytička / analytik

Zaslať svoje CV

Zobraziť všetky príležitosti

Inštitút sociálnej politiky je hlavným analytickým útvarom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Naším poslaním je zlepšovať verejné politiky a stratégie týkajúce sa trhu práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom hodnotenia vplyvov, aplikovaného výskumu a pokročilých analýz. Tím ISP skúma vplyvy zákonov a strategických materiálov, hodnotí efektivitu výdavkov v rámci rezortu, distribučné efekty politík rezortu a formuluje odporúčania pre oblasť sociálneho systému a trhu práce. Spolupracujeme s IFP, ÚHP a ďalšími analytikmi vo verejnom sektore a v akademických inštitúciách.

Do nášho tímu hľadáme kolegyňu alebo kolegu na pozíciu: analytička / analytik.

Náplň práce:

 • samostatná práca na témach súvisiacich s agendou rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny s celospoločenským významom
 • pokročilá príprava a analýza dát, formulovanie hypotéz a ich testovanie pomocou pokročilých štatistických metód a postupov
 • formulácia záverov a odporúčaní na základe výsledkov výskumu
 • komunikácia s partnermi z ostatných analytických inštitútov a medzinárodných organizácií

Čo hľadáme / Our requirements

 • táto pozícia je vhodná pre absolventov II. a III. stupňa VŠ s matematickým, ekonomickým alebo spoločenskovedným zameraním
 • schopnosť pracovať s vedeckou/odbornou literatúrou a kvalitný písaný prejav v slovenskom a anglickom jazyku
 • znalosť štatistiky a ekonometrie; skúsenosti s aplikáciou kvantitatívnych metód vo vlastných výskumných projektoch
 • skúsenosť s niektorým z nástrojov STATA, R alebo so štatistickými nástrojmi v Exceli je nevyhnutná
 • prehľad v rezortných témach, záujem o verejné politiky
 • kreativita a samostatnosť

Čo ponúkame / Our offer

 • možnosť ovplyvniť budúce smerovanie Slovenska cez správne nastavenie sociálneho systému
 • dynamický tím, ktorý podporuje ďalší profesijný rozvoj kolegov
 • účasť na medzinárodných školeniach a konferenciách
 • nástupný plat 1300-1600 eur v závislosti od skúseností a zručností kandidáta