Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky: Analytik/Analytička v Inštitúte kultúrnej politiky

Prihlásiť sa

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Chceš prostredníctvom dát a analýz zlepšiť napríklad fungovanie knižníc, galérií a divadiel? Alebo vyčísliť investičný dlh v oblasti údržby a obnovy kultúrnych pamiatok? Začiatkom roka 2018 začal na Ministerstve kultúry SR pôsobiť analytický útvar s názvom Inštitút kultúrnej politiky (IKP). Poslaním IKP je zlepšovať verejné politiky a rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblasti kultúry.

Náplň práce

 • Zber a analýza dát o kultúre;
 • Kvantitatívna / kvalitatívna analýza a prognóza rezortných politík a regulácií;
 • Tvorba benchmarkov a porovnaní so zahraničím;
 • Identifikácia merateľných kritérií, problémov a možných riešení;
 • Komunikácia a spolupráca s partnermi;
 • Realizovať: revíziu výdavkov kultúrnej politiky (spolupráca s ÚHP)
 • Príprava analýz, podkladov, prezentácií.

Výber expertov na obsadenie štátnozamestnaneckých miest Inštitútu kultúrnej politiky bude realizovaný postupom podľa zákona č.55/2017 Z. z. o štátnej službe formou výberového konania.

Koho hľadáme / Our requirements

 • VŠ vzdelanie ekonomického alebo matematického zamerania, verejnej politiky alebo príbuzných odborov;
 • Záujem o verejné politiky a aktuálne témy rezortu kultúry;
 • Výstižné a zrozumiteľné písanie doplnené vhodnou prezentáciou dát;
 • Znalosť databáz a štatistických programov ako STATA, MATLAB, R alebo EViews výhodou;
 • Pokročilá znalosť MS Office;
 • Zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh;
 • Anglický jazyk na komunikačnej, ideálne pokročilej úrovni.

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: C2

Digitálne zručnosti / Digital skills required

 • Microsoft Excel: Pokročilý
 • Štatistické a analytické programy: Základy

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa veľa kontaktu s klientom.
 • Rola vyžaduje, schopnosť do veľkej miery pracovať na úlohách samostatne.
 • Rola vyžaduje prácu na viacerých zadaniach naraz.
 • Rola ponúka dynamickosť a možnosť tvoriť procesy za chodu.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

 • Zaujímavá a rôznorodá analytická práca s pridanou hodnotou, ktorou môžete prispieť k zlepšeniu Slovenska;
 • Odborný a osobnostný rast v dynamickom kolektíve s dobrou a tvorivou atmosférou;
 • Moderná, flexibilná forma vedenia tímu so zameraním na výsledky a znižovanie administratívnej záťaže;
 • Platové ohodnotenie porovnateľné s ohodnotením v súkromnej sfére, podľa pracovných skúseností a výkonu;
 • Kontinuálne vzdelávanie cez účasť na seminároch a diskusiách v danej problematike doma i v zahraničí.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Inštitút kultúrnej politiky (IKP) je analytický útvar Ministerstva kultúry SR. Naším poslaním je zlepšovať verejné politiky a rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblasti kultúry. Tím IKP odborne a nestranne analyzuje vplyvy pripravovaných zákonov a strategických materiálov, hodnotí efektivitu výdavkov v rámci rezortu a formuluje odporúčania pre oblasť kultúry. Spolupracuje s analytikmi vo verejnom sektore a poskytuje analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť.