Banskobystrický samosprávny kraj: Projektový manažér pre investičné projekty

Zaslať svoje CV

Zobraziť všetky príležitosti

Pomôžte nám pripravovať projekty pre aktívne organizácie a aktívnych ľudí v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Kraj spravuje cesty II. a III. triedy, zabezpečuje sociálnu starostlivosť pre ľudí v zariadeniach sociálnych služieb, je zriaďovateľom stredných škôl. Hľadáme človeka, ktorý bude pripravovať projekty na získanie financií na rekonštrukciu ciest či zmodernizovanie škôl. Jednou z priorít kraja je pomôcť malým obciam, ktoré na to nemajú kapacity, aby každá obec v kraji bola schopná tieto externé zdroje čerpať, chceme pomôcť pripravovať projekty našim organizáciám, aby nemuseli využívať externé firmy.

Banskobystrická župa chce dobehnúť stratené roky, kedy mala zákaz čerpania externých zdrojov kvôli bývalému vedeniu kraja.

Hľadáme človeka, ktorý bude pomáhať práve s koordináciou a riadením projektov financovaných primárne z európskych zdrojov.

Náplň práce

 • príprava, implementácia, koordinácia a riadenie projektov financovaných z externých finančných zdrojov primárne z EÚ,
 • vypracovávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)
 • zodpovednosť za implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP a zmluvou o poskytnutí finančnej pomoci, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia zdrojov finančnej pomoci, platnými právnymi predpismi,  usmerneniami a pokynmi poskytovateľa finančnej pomoci,
 • príprava a riadenie plynulých procesov na priebežnú implementáciu a monitorovanie aktivít projektu a predkladanie dokumentácie priebežného a následného monitorovania podľa Príručky a usmernení poskytovateľa finančnej pomoci;
 • riadenie projektových tímov k príprave aj implementácii projektov z externých finančných zdrojov,
 • zodpovednosť za dodržiavanie harmonogramu a finančného plánu projektu, za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov,
 • komunikácia s poskytovateľmi finančnej pomoci (Sprostredkovateľský orgán, Riadiaci orgán).

 

Čo hľadáme / Our requirements

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa (alebo podobné odborné vzdelanie)
 • 2 roky praxe v oblasti prípravy a implementácie tzv. „tvrdých“ projektov z EÚ fondov – najmä z operačných programov : IROP, OP KŽP, OP ĽZ, PRV apd. (vypracovanie žiadostí o NFP, prípravy žiadosti, koordinácia prípravy podkladov na verejné obstarávanie a zmlúv o NFP),
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • ovládanie MS Office (Word, Excel, PPT) a práca s ITMS2014+ výhodou,
 • znalosť projektového riadenia výhodou
 • podrobná znalosť príslušnej legislatívy
 • samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, prezentačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme,
 • vodičský preukaz sk. B

Čo ponúkame / Our offer

inšpiratívny kolektív
práca na pozícii, ktorá dokáže zlepšiť život v mnohých obciach v kraji
5 dní dovolenky nad rozsah Zákonníka práce
Sick days, zvýhodnenie počas PN, možnosť Home Office a iné benefity z kolektívnej zmluvy