Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

SOVVA: Analytik/čka verejných politík

Prihlasovanie na príležitosť bolo uzavreté!

Zobraziť všetky príležitosti

Výzva, ktorú v organizácii riešime / Challenge we are facing

Do nášho tímu hľadáme stážistu/stážistku, ktorý nám pomôžu implementovať projekt Lepšie výskumné a inovačné politiky. Jeho cieľom je vytvoriť analýzy aktuálneho stavu výskumu a inovácií na Slovensku a navrhnúť riešenia ako súčasnú situáciu zlepšiť. Pracovať budeš v širšom tíme interných a externých expertov.

Koho hľadáme / Our requirements

Zaujímaš sa o výskum a inovácie? Zaujímajú ťa aktuálne trendy v oblasti technológií? Zaujímajú ťa verejné politiky, ich tvorba a dopady? Máš analytické zručnosti? Rád/a komunikuješ s ľuďmi a máš organizačný talent? Zaujímajú ťa dáta a ich interpretácia? Tak je táto pozícia vhodná práve pre Teba.

Preferovaný odbor štúdia

 • Humanitné a spoločenské vedy
  • Politológia
  • Sociológia
 • Ekonomické a právne vedy
  • Ekonómia
  • Medzinárodné vzťahy
 • Medziodborové programy

Znalosť jazykov / Language requirements

 • Anglický jazyk: C1

Digitálne zručnosti / Digital skills required

Not Applicable

Pracovné preferencie

 • Rola zahŕňa málo, až žiadny kontakt s klientom.
 • Rola vyžaduje tímovú spoluprácu na úlohách.
 • Rola vyžaduje prácu na jednom zadaní v jednom čase.
 • Rola ponúka stabilitu a jasnosť procesov.
 • Rola ponúka príležitosť vymýšľať nové návrhy/koncepty/stratégie.

Prečo si vybrať práve nás / Why choose us

Ponúkame prácu v mladom dynamickom tíme (teda ako hovoria členovia tímu, až na šéfa). Zároveň ide o stáž v atraktívnej oblasti výskumu a inovácií a možnosť participovať na návrhu nových verejných politík v rámci tretieho sektora. Získanie skúseností s prípravou analýz, ako aj projektovým riadením. Od začiatku budeš zapojený/á do všetkých našich aktivít, takže budeš mať možnosť získať prehľad o fungovaní celej inštitúcie.

O organizácii a našom poslaní / About organisation and our purpose

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2007 sme spolupracovali so stovkami slovenských výskumníkov a desiatkami výskumnými inštitúciami zo všetkých sektorov, ako aj s verejnou správou. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí:
·       Výskumné a inovačné politiky
·       Analýzy a hodnotenia
·       Popularizácia vedy
·       Prepájanie vedy a spoločnosti
·       Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom
SOVVA pripravila niekoľko národných výskumných a inovačných analýz zameraných predovšetkým na účasť v rámcových programoch, národné systémy výskumu a inovácií a ich výkonnosť. Aktívne sa podieľame na riešení projektov financovaných z európskeho programu na podporu výskumu a inovácií – Horizont 2020 a 7. rámcového programu. V spolupráci s UNESCO, L´Oréal a SAV organizujeme národnú súťaž Pre ženy vo vede.
Od roku 2018 riešime projekt Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI a od mája 2019 projekt Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska.
V spolupráci s najlepšími slovenskými univerzitami a SAV spoluorganizujeme tiež súťaž Falling Walls Lab Slovakia.