USSK: Assistant at the Office of Governmental & EU Affairs

Prihlásiť sa

USSK, given its size and impact on the economy, has always been in lively dialogue with the local authorities, national government, as well as with the EU institutions. Legislation and regulations created, respectively amended on any kind of level mentioned above can have an enormous impact on manufacturers like the steelmakers. Given the ever-growing frequency of legislative initiatives, both on the EU as well as the national level, USSK Office in Bratislava seeks assistance with their everyday duties, as well as with executing specifically assigned projects that are beyond the capacities of the Office throughout the year.

Čo hľadáme / Our requirements

REQUIREMENTS:

 • Student currently enrolled within the following programs: Political Science, International Relations, European Studies, Economy, International Economic Relations, Law, Management, and other closely related study programs
 • Knowledge of and interest in Slovak and EU economic and political affairs
 • Understanding of the national / European institutional framework and legislative processes
 • Fluency in Slovak and English language – oral and written
 • Effective written and verbal communication skills
 • Ability to work independently as well as part of a team

The applicant needs to submit a CV and a motivation letter (both in English)

SELECTION PROCESS:

 • First round: Candidates will be shortlisted based on their CV and motivation letter
 • Second round: Personal / Skype interview

Čo ponúkame / Our offer

 • Friendly working environment
 • Plant tour in Kosice
 • Possibility to get fully involved with every-day duties of USSK Governmental & EU Affairs office

Responsibilities:

 • Dealing with topics of paramount importance to USSK: Just for an illustration, most pressing issues and challenges that the department has been dealing with in recent months include, among others: Advocacy aimed at creating a level playing field for European industries, Safeguards and Trade Defense Instruments, EU Emission Trading Scheme and decarbonization of European industry, Circular Economy, Life-cycle assessment (LCA) approach, Energy Union, domestic legislation and policies (e.g. energy market, labour issues, taxes)
 • Preparation of PowerPoint presentations, official position papers, letters, analytical documents, and other documents for USSK external and internal communication
 • Monitoring political events and legislative initiatives (both in the Slovak Republic and on the European level)
 • Attending working meetings and communicating with stakeholders important to USSK
 • Working on individual assignments

Remuneration:  700 EUR / month

Ako prebieha program?

Podľa akých kritérií vyberá LEAF uchádzačov?

Príležitosť je súčasťou programu LEAF pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Kandidát do programu musí splniť nasledujúce 4 kritériá:

Slovensko:

Kandidát aktívne ovláda slovenský jazyk a má štátne občianstvo SR alebo je v procese žiadania o udelenie štátneho občianstva SR.

Zahraničie:

Stáže

a) Kandidát študuje alebo menej ako rok pred vyplnením prihlášky do programu ukončil denné štúdium univerzity mimo SR  akademickým titulom, alebo

b) Kandidát vykonáva mimo SR profesionálnu činnosť vyžadujúcu akademický titul alebo odborné znalosti a kompetencie.

LEAF:

V súvislosti s poslaním LEAF sa budeme snažiť príležitosti ponúknuť kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, podnikavé líderstvo a angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní.

Partner:

Kandidát spĺňa konkrétne požiadavky uvedené v popise príležitosti, na ktorú sa hlási.

Samuel Ribanský

Stáž v U.S. Steel bola pre mňa mimoriadne hodnotná a to v dvoch bodoch.

V prvom rade, ľudia na strane USSK boli mimoriadne ústretoví a počas mojej stáže spravili maximum preto, aby som mal zo stáže, aj napriek jej relatívne krátkemu trvaniu, čo najviac; to zahŕňalo skutočne mnoho stretnutí, či uz s obchodnými partnermi USSK alebo predstaviteľmi štátnej správy na ako technickej, tak aj politickej úrovni. Tieto stretnutia mi dali neuveriteľný náhľad do sveta ‘policy-makingu’, aký je skutočne nemožné získať z akejkoľvek inej pozície.

V druhom rade, záujmy USSK su neuveriteľne rôznorodé. Ergo, človek sa počas stáže venuje naozaj neuveriteľnému množstvu tém, kde má USSK záujem; tieto témy zahŕňajú všetko od vzdelávania, cez energetiku, spoločenské iniciatívy v oblasti inklúzie, životné prostredie, až po, samozrejme, produkciu ocele a jej medzinárodný predaj. To znamená, že aj napriek prvotnej neznalosti niektorých tém sa človek musí neznámemu prostrediu prispôsobiť a naučiť sa v ňom, v relatívne krátkom čase, pohybovať. Mne takéto situacie, kde ma hodili do vody a povedali “pláv” (aj keď, samozrejme, záchranné koleso bolo vždy na blízku), pomohli značne vylepšiť analytické schopnosti, ako aj ma vybaviť skutočne širokou škálou vedomostí v rôznych oblastiach, a schopnosťou hľadat medzi nimi súvislosti.

Celková spokojnosť