Chystáte sa na Night of Chances v Londýne?
Vyplnte kvíz a vyhrajte!

Dôležité míľniky a odporúčania na stáže pre juniorné príležitosti (pre partnerov)

Dôležité míľniky a odporúčania na stáže pre juniorné príležitosti 

Dôležité míľniky Dátum
Potvrdenie zapojenia do programu 29. 10.
Upload/nahranie popisu pracovnej pozície 9. 11. 2018 – deadline
LEAF kampaň 1.12. 2018 – 7.1. 2019
LEAF proces identifikácie talentu 7.1. –  8.2. 2019
Výber kandidátov partnerskými organizáciami 8.2. – 8.3. 2019
Nástup stážistov Kedykoľvek po vašom internom výbere

 

Upload/nahranie popisu pracovnej pozície – najneskôr 9.11.

Úloha tímu SPAP Úloha partnerskej organizácie
Umožnenie prístupu k portálu SPAP, vytvorenie sprievodcu pre upload, konzultácia popisu pozície, schválenie pozície a jej zverejnenie Vytvorenie popisu pracovnej pozície a jej následný upload na portál SPAP

 

LEAF kampaň: od 1.12. 2018 do 7.1. 2019

Úloha tímu SPAP Úloha partnerskej organizácie
Promovanie pracovných pozícií na sociálnych sieťach, zahraničných univerzitách a v diaspórach, zber prihlášok Dobrovoľné: Promovanie kampane Príležitosti doma prostredníctvom vlastnej pracovnej pozície

 

LEAF proces identifikácie talentu: od 7.1. do 8.2. 2019

Úloha tímu SPAP Úloha partnerskej organizácie
Predvýber kandidátov, rozhovory s užším výberom kandidátov, príprava dokumentácie odporúčaných kandidátov pre partnerov Uvoľnenie kapacít pre interné výberové konania, prípadne príprava úloh pre vlastný predvýber kandidátov

 

Výber kandidátov partnerskými organizáciami: od 8.2. do 8.3. 2019

Úloha tímu SPAP Úloha partnerskej organizácie
Odoslanie zoznamu a dokumentácie odporúčaných kandidátov Výber z odporúčaných kandidátov, oznámenie o úspechu a neúspechu interného výberu a) kandidátom, b) SPAP

 

Nástup stážistov: kedykoľvek po vašom internom výbere

Úloha tímu SPAP Úloha partnerskej organizácie
Podpora ohľadom otázok spojených s nastavením stáže Dohoda s kandidátom o nástupe, dĺžke a predmetu výkonu stáže, informovanie tímu SPAP o tejto dohode

 

Odporúčania pre stáže

  • Odporúčaná a optimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace
  • Job Shadowing by mal trvať 2 týždne
  • Mentor/ka alebo vedúci/a oddelenia/organizácie by mal/a byť prítomný/á v čase výkonu stáže
  • Zaistenie priestoru a pracovných potrieb pred začiatkom výkonu stáže
  • Nastavenie pracovných podmienok a s nimi spojenej dochádzky pred výkonom stáže
  • Stáž by mala byť konzistentná – mala by trvať špecifický čas bez prerušenia (aj v prípade, ak si to stážista želá)